Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren2020 als enige tegen fusieplannen Op de laatste gemeenteraad in Beveren gaf een ruime meerderheid in de gemeenteraad zijn akkoord voor een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht tot een megafusie van meer dan 80.000 inwoners. Enkel de onafhankelijke lijst Beveren 2020 stemde tegen. Als we het college van Beveren mogen geloven … Lees verder Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

et havenverkeer op de N451, eigenlijk een verbindingsweg tussen de polderdorpen Vrasene en Verrebroek, blijft voor problemen zorgen. Vorige winter moest de baan zelfs verschillende weken worden afgesloten nadat er diepe putten zaten in het wegdek. Intussen is er alweer een nieuwe verzakking die voor verkeersproblemen zorgt. De verkeersas is door het vele havenvrachtverkeer een … Lees verder Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Uit antwoord van het college van burgemeester en schepenen op een schriftelijke vraag van Beveren 2020 blijkt dat de milieudienst van Beveren niet beschikt over de gegevens met betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van chemische bedrijven. Het betreft klasse 1 bedrijven waardoor toezicht op de lozingsnormen wordt uitgeoefend door de afdeling handhaving van … Lees verder Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

College Beveren blaast warm en koud over gebruik aanlegsteiger Doel voor de waterbus

Al geruime tijd vraagt Beveren 2020 om de veerdienst tussen Doel en Lillo-fort te herstellen en om de dienstregeling van de waterbus uit te breiden tot in Doel. De aanlegsteiger werd recent nog goedgekeurd. De kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de Waaslandhaven en de aanlegsteiger in Doel ligt op wandelafstand. Maar ook … Lees verder College Beveren blaast warm en koud over gebruik aanlegsteiger Doel voor de waterbus

Beveren 2020 kaart asbestverwijdering aan op gemeenteraad

Ibogem zal asbestzakken aanbieden voor ophaling asbestafval Reeds een jaar geleden interpelleerde gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens op de Beverse gemeenteraad over de asbestverwijdering in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Eind 2017 werd door Ibogem beslist dat asbest enkel nog op het containerpark in Verrebroek kon aangeboden worden. Voor inwoners van Kruibeke, Zwijndrecht en ook vanuit … Lees verder Beveren 2020 kaart asbestverwijdering aan op gemeenteraad

Beveren 2020 vraagt betrokkenheid van gemeenteraad bij bestuursakkoord

Terwijl in een aantal gemeenten bij de start van de nieuwe legislatuur reeds een bestuursakkoord werd voorgesteld is men in Beveren zo ver nog niet. Naar aanleiding van de 1ste collegevergadering van de voortgezette coalitie heeft men een aantal aandachtspunten, die men daags na de verkiezingen reeds had vermeld, opnieuw aan de pers meegedeeld. Beveren 2020 … Lees verder Beveren 2020 vraagt betrokkenheid van gemeenteraad bij bestuursakkoord

Kritiek op duur nieuw horecapunt Fort Liefkenshoek

Beveren 2020 voorstander van toeristisch beleid met aandacht voor alle poldergemeenten Dinsdagavond werd op de gemeenteraad Beveren het dossier voor de bouw van een nieuw horecapunt op Fort Liefkenshoek voor een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro besproken. Beveren 2020 vindt dit een investering die men had kunnen vermijden. Het Fort is een uniek gegeven. … Lees verder Kritiek op duur nieuw horecapunt Fort Liefkenshoek

Één tegen allen in Beveren: meerderheids- en oppositiepartijen doen lijstverbintenis om Beveren 2020 buiten bijzonder comité sociale dienst te houden

Vanaf januari 2019 gaat het OCMW in de gemeenten op in de gemeenteraad en wordt het deels vervangen door het bijzonder comité sociale dienst (BCSD). Op basis van de verkiezingsresultaten had Beveren 2020 recht op een vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Een belangrijk mandaat, zeker omwille van de onrustwekkende stijging … Lees verder Één tegen allen in Beveren: meerderheids- en oppositiepartijen doen lijstverbintenis om Beveren 2020 buiten bijzonder comité sociale dienst te houden