Nieuws

Ondanks verklaringen burgemeester: opgeruimd graf in Doel stond wel degelijk op inventaris funerair erfgoed

Verwijdering historische graven in Doel is mogelijk topje van de ijsberg Beveren 2020 wil dat adviezen/inventaris van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Culturele Raad eindelijk ernstig worden genomen Op de gemeenteraad van 28 mei werd door de fractie van Beveren 2020 opgeroepen géén erfgoedgraven te ruimen op het kerkhof van Doel. Die oproep kwam er omdat er op … Lees verder Ondanks verklaringen burgemeester: opgeruimd graf in Doel stond wel degelijk op inventaris funerair erfgoed

Borden tonnageverbod N450 Melsele nog steeds niet geplaatst

Elke dag gevaarlijke situaties met zwaar doorgaand verkeer Op de gemeenteraad van eind juli heeft Beveren 2020 het tonnageverbod voor de N450 opnieuw ter sprake gebracht. Op dat ogenblik was er een discussie met het Vlaams gewest omtrent dit verbod. Op de gemeenteraad werd duidelijk gesteld dat iedereen op dezelfde lijn zat en dat de … Lees verder Borden tonnageverbod N450 Melsele nog steeds niet geplaatst

Gemeente Beveren scoort slecht in betonrapport

Beveren 2020 pleit voor uitstel/afstel van grote verkavelingen en behoud landbouwgronden Deze weekte maakte Natuurpunt zijn betonrapport bekend. De conclusie van Natuurpunt is dat men vreest dat – ondanks de afgekondigde betonstop voor 2040 – heel wat gemeenten versneld verkavelingen zijn aan het realiseren. Het rapport bevat voor elke gemeente een individuele fiche waarin wordt nagegaan hoeveel open ruimte … Lees verder Gemeente Beveren scoort slecht in betonrapport

Historisch graf op kerkhof Doel verwijderd ondanks verklaringen van Beverse burgemeester

Beveren 2020 vraagt voorzitter gemeenteraad om college van burgemeester en schepenen tot de orde te roepen Op de gemeenteraad van 28 mei werd door de fractie van Beveren 2020 opgeroepen geen erfgoedgraven op het kerkhof van Doel te verwijderen. Op dat ogenblik stonden er op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming bij graven … Lees verder Historisch graf op kerkhof Doel verwijderd ondanks verklaringen van Beverse burgemeester

College wenst gemeenteraad niet te informeren van laatste havenuitbreidingsvariant Weyts

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdagavond heeft Bruno Stevenheydens voorgesteld de ganse gemeenteraad via commissiewerking grondig te informeren van het laatste havenuitbreidingsvoorstel (9bis) van Vlaams minister Weyts. Tijdens de zomermaanden wordt over andere dossiers (bezoek nieuwe sporthal, Beverse feesten) commissiewerking georganiseerd, maar voor een belangrijk dossier als de havenuitbreiding en de daaraan gekoppelde mobiliteit wenst … Lees verder College wenst gemeenteraad niet te informeren van laatste havenuitbreidingsvariant Weyts

Zit het Beverse college nog wel op 1 lijn over het tonnageverbod N450?

Bevolking heeft geen baat bij gebrekkige communicatie en gekibbel. Op de gemeenteraad van volgende week dinsdagavond zal ik de tegenstrijdige communicatie aankaarten van de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA over het tonnageverbod voor de N450. De gemeenteraad heeft dit in februari vrijwel unaniem goedgekeurd maar recent heeft Vlaams minister Weyts dit verbod verworpen zolang er … Lees verder Zit het Beverse college nog wel op 1 lijn over het tonnageverbod N450?

Beverse meerderheidspartijen reageren verdeeld op de berichtgeving over de leningslast van de gemeente Beveren

Afgelopen dinsdag berichtten de nationale krantenedities over de leningslast van de Vlaamse gemeenten. Vlaams minister Liesbeth Homans waarschuwde – en daarbij noemde ze de gemeenten Koksijde, Mechelen en Beveren expliciet bij naam – een aantal gemeenten over hun financiën en zware schuldenlast. Gisteren hebben de Beverse meerderheidspartijen verdeeld gereageerd. Volgens het bericht van CD&V-burgemeester Marc … Lees verder Beverse meerderheidspartijen reageren verdeeld op de berichtgeving over de leningslast van de gemeente Beveren

Vlaams minister Homans waarschuwt Beveren voor hoge schuldgraad – Beveren op derde plaats inzake schuld per inwoner

Vlaams minister Liesbeth Homans waarschuwt dat gemeenten als Koksijde, Mechelen en Beveren - de drie gemeenten met de hoogste schuld per inwoner - hun uitgaven beter onder controle moeten houden. De mandatarissen van Beveren 2020 in de gemeenteraad zeggen dat al veel langer. De afgelopen jaren werd een deel van de immense Beverse schuld afgebouwd, … Lees verder Vlaams minister Homans waarschuwt Beveren voor hoge schuldgraad – Beveren op derde plaats inzake schuld per inwoner

Beveren 2020 dringt aan op lokaal armoedeplan

Op de gemeenteraad van maandag aanstaande heeft Beveren 2020 een agendapunt geagendeerd om een lokaal armoedeplan op te stellen. Uit de kansarmoedecijfers 2017 blijkt dat de kansarmoede in Beveren tot 11,5% is gestegen. Dit wil zeggen dat de kansarmoede de afgelopen legislatuur meer dan verdubbeld is. In vergelijking met de omliggende gemeenten is er nergens … Lees verder Beveren 2020 dringt aan op lokaal armoedeplan

Nieuwe lijst BEVEREN 2020 zet in op behoud van leefbaarheid in Beveren

Vandaag werd in de gemeente Beveren-Waas de onafhankelijke lijst BEVEREN 2020 boven de doopvont gehouden. Beveren 2020 noemt zich uitdrukkelijk geen partij maar een beweging. Een beweging van bewoners die met een eigen lijst aan de verkiezingen zal deelnemen. De verwachting is dat Beveren 2020 met zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een duidelijk verschil zal maken. … Lees verder Nieuwe lijst BEVEREN 2020 zet in op behoud van leefbaarheid in Beveren