Overzicht tussenkomst Beveren 2020 tav Fusie

Wij hebben de verschillende stellingen van de fusiewebsite eens onder de loep genomen en afgetoetst aan de bevindingen van verschillende studies, de ervaringen bij eerdere fusies en de conclusies die in Nederland werden getrokken mbt tot grote fusies. Stelling 1. Steeds meer taken voor lokale besturenEen fusie is noodzakelijk omdat de hogere overheden steeds meerverantwoordelijkheden … Lees verder Overzicht tussenkomst Beveren 2020 tav Fusie

Camera’s Terminus Melsele

Aan de tramterminus in Melsele doen zich herhaaldelijk incidenten voor. Op de laatste gemeenteraad van 28 maart vroegen wij daarom naar de stand van zaken met betrekking tot de reeds in 2018 beloofde camera’s aan de tramterminus in Melsele.   Vijf jaar geleden werd er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen De Lijn, Administratie wegen en verkeer, politiezone WANO  en … Lees verder Camera’s Terminus Melsele

Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren2020 als enige tegen fusieplannen Op de laatste gemeenteraad in Beveren gaf een ruime meerderheid in de gemeenteraad zijn akkoord voor een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht tot een megafusie van meer dan 80.000 inwoners. Enkel de onafhankelijke lijst Beveren 2020 stemde tegen. Als we het college van Beveren mogen geloven … Lees verder Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

Vrijdag 6 mei werd voor het eerst het DIFTAR-systeem met de afvalcontainer ingevoerd in Kieldrecht en Verrebroek. Veel mensen bleken daar niet op voorbereid en er bleven tientallen restafvalzakken staan. De restafvalzakken werden uiteindelijk opgehaald door de milieudienst van Beveren die liet weten de zakken te doorzoeken om te zien van wie ze afkomstig zijn … Lees verder Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

Beveren 2020 stelt fundamentele vragen bij fusieplannen

Oppositie vraagt mbt fusie participatiereglement van de gemeente toe te passen. Burgemeester weigert. Op de gemeenteraad van dinsdag 26 april kwam er heel wat kritiek op de aanpak van het college in verband met de aangekondigde fusie met Beveren. Volgens gemeenteraadslid Jan Creve is de aangekondigde fusie tussen Beveren en Kruibeke een bijzonder verregaande beleidskeuze van het college die … Lees verder Beveren 2020 stelt fundamentele vragen bij fusieplannen

Nog altijd geen camera’s om gemeenteraad en commissies te streamen in Beveren

Onlangs vonden er in Beveren twee commissies plaats waarvoor de interesse vanuit de bevolking uitermate groot is. De fusiegesprekken met Kruibeke en alles rond PFOS. Beveren 2020 liet weten dat het opportuun is dat deze commissies gestreamd zouden worden zodat mensen die dit willen volgen op een eenvoudige manier kunnen meevolgen. In een schrijven aan de … Lees verder Nog altijd geen camera’s om gemeenteraad en commissies te streamen in Beveren

Actie tegen ‘Pisflessen’. Ook havenbestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

‘No more piss bottles’, luidt de slogan van een nieuwe anti-sluikstortcampagne van Natuurpunt in de regio. Daarmee wil de natuurvereniging naar eigen zeggen de hoeveelheid flessen urine “die in grote getale in de natuur terug te vinden zijn”, terugdringen. In de feiten gaat het om een probleem dat zich beperkt tot de gebieden en de … Lees verder Actie tegen ‘Pisflessen’. Ook havenbestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

Beveren 2020 ontgoocheld over visienota meergezinswoningen van gemeente Beveren

Beveren 2020 vindt zogenaamde visienota ondermaats In Beveren wordt er de laatste jaren veel gebouwd én hoog, tehoog gebouwd. Beveren 2020 is niet tegen vernieuwing en verjonging of tegen meergezinswoningen maar wat Beveren ontbreekt is voor alles: een visie. En daar komt deze zogenaamde visienota niet aan tegemoet. Het is niets meer dan een oplijsting … Lees verder Beveren 2020 ontgoocheld over visienota meergezinswoningen van gemeente Beveren