Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren2020 als enige tegen fusieplannen Op de laatste gemeenteraad in Beveren gaf een ruime meerderheid in de gemeenteraad zijn akkoord voor een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht tot een megafusie van meer dan 80.000 inwoners. Enkel de onafhankelijke lijst Beveren 2020 stemde tegen. Als we het college van Beveren mogen geloven … Lees verder Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

Vrijdag 6 mei werd voor het eerst het DIFTAR-systeem met de afvalcontainer ingevoerd in Kieldrecht en Verrebroek. Veel mensen bleken daar niet op voorbereid en er bleven tientallen restafvalzakken staan. De restafvalzakken werden uiteindelijk opgehaald door de milieudienst van Beveren die liet weten de zakken te doorzoeken om te zien van wie ze afkomstig zijn … Lees verder Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

Beveren 2020 stelt fundamentele vragen bij fusieplannen

Oppositie vraagt mbt fusie participatiereglement van de gemeente toe te passen. Burgemeester weigert. Op de gemeenteraad van dinsdag 26 april kwam er heel wat kritiek op de aanpak van het college in verband met de aangekondigde fusie met Beveren. Volgens gemeenteraadslid Jan Creve is de aangekondigde fusie tussen Beveren en Kruibeke een bijzonder verregaande beleidskeuze van het college die … Lees verder Beveren 2020 stelt fundamentele vragen bij fusieplannen

Nog altijd geen camera’s om gemeenteraad en commissies te streamen in Beveren

Onlangs vonden er in Beveren twee commissies plaats waarvoor de interesse vanuit de bevolking uitermate groot is. De fusiegesprekken met Kruibeke en alles rond PFOS. Beveren 2020 liet weten dat het opportuun is dat deze commissies gestreamd zouden worden zodat mensen die dit willen volgen op een eenvoudige manier kunnen meevolgen. In een schrijven aan de … Lees verder Nog altijd geen camera’s om gemeenteraad en commissies te streamen in Beveren

Actie tegen ‘Pisflessen’. Ook havenbestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

‘No more piss bottles’, luidt de slogan van een nieuwe anti-sluikstortcampagne van Natuurpunt in de regio. Daarmee wil de natuurvereniging naar eigen zeggen de hoeveelheid flessen urine “die in grote getale in de natuur terug te vinden zijn”, terugdringen. In de feiten gaat het om een probleem dat zich beperkt tot de gebieden en de … Lees verder Actie tegen ‘Pisflessen’. Ook havenbestuurders moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

Beveren 2020 ontgoocheld over visienota meergezinswoningen van gemeente Beveren

Beveren 2020 vindt zogenaamde visienota ondermaats In Beveren wordt er de laatste jaren veel gebouwd én hoog, tehoog gebouwd. Beveren 2020 is niet tegen vernieuwing en verjonging of tegen meergezinswoningen maar wat Beveren ontbreekt is voor alles: een visie. En daar komt deze zogenaamde visienota niet aan tegemoet. Het is niets meer dan een oplijsting … Lees verder Beveren 2020 ontgoocheld over visienota meergezinswoningen van gemeente Beveren

Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

et havenverkeer op de N451, eigenlijk een verbindingsweg tussen de polderdorpen Vrasene en Verrebroek, blijft voor problemen zorgen. Vorige winter moest de baan zelfs verschillende weken worden afgesloten nadat er diepe putten zaten in het wegdek. Intussen is er alweer een nieuwe verzakking die voor verkeersproblemen zorgt. De verkeersas is door het vele havenvrachtverkeer een … Lees verder Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Uit antwoord van het college van burgemeester en schepenen op een schriftelijke vraag van Beveren 2020 blijkt dat de milieudienst van Beveren niet beschikt over de gegevens met betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van chemische bedrijven. Het betreft klasse 1 bedrijven waardoor toezicht op de lozingsnormen wordt uitgeoefend door de afdeling handhaving van … Lees verder Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Beveren 2020 blijft weg van inhuldiging nieuw gemeentehuis

Te véél geld voor prestige, te weinig aandacht voor de leefbaarheid en de deelgemeenten Vrijdag 20 oktober wordt met een feestzitting het nieuwe gemeentehuis van Beveren ingehuldigd. Voor Beveren 2020 een megalomaan prestigeproject dat bekostigd wordt met de uitverkoop van belangrijke stukken open ruimte en beeldbepalende gebouwen in de verschillende deelgemeenten. Bovendien wordt de dienstverlening … Lees verder Beveren 2020 blijft weg van inhuldiging nieuw gemeentehuis

Studie over geluidsoverlast Waaslandhaven roept vragen op

Beveren 2020 verwijt college gebrek aan respect voor werking gemeenteraad Op de gemeenteraad van 31 augustus had Beveren 2020  opnieuw het aanslepende probleem van de geluidsoverlast voortkomend uit de Waaslandhaven geagendeerd. Vlak voor de gemeenteraad gaf het college hierover een perstekst uit. Maar echte antwoorden blijven uit. Aanslepend probleem Vanaf 2020 werd in de gemeenteraad … Lees verder Studie over geluidsoverlast Waaslandhaven roept vragen op