Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

et havenverkeer op de N451, eigenlijk een verbindingsweg tussen de polderdorpen Vrasene en Verrebroek, blijft voor problemen zorgen. Vorige winter moest de baan zelfs verschillende weken worden afgesloten nadat er diepe putten zaten in het wegdek. Intussen is er alweer een nieuwe verzakking die voor verkeersproblemen zorgt. De verkeersas is door het vele havenvrachtverkeer een … Lees verder Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Uit antwoord van het college van burgemeester en schepenen op een schriftelijke vraag van Beveren 2020 blijkt dat de milieudienst van Beveren niet beschikt over de gegevens met betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van chemische bedrijven. Het betreft klasse 1 bedrijven waardoor toezicht op de lozingsnormen wordt uitgeoefend door de afdeling handhaving van … Lees verder Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Beveren 2020 blijft weg van inhuldiging nieuw gemeentehuis

Te véél geld voor prestige, te weinig aandacht voor de leefbaarheid en de deelgemeenten Vrijdag 20 oktober wordt met een feestzitting het nieuwe gemeentehuis van Beveren ingehuldigd. Voor Beveren 2020 een megalomaan prestigeproject dat bekostigd wordt met de uitverkoop van belangrijke stukken open ruimte en beeldbepalende gebouwen in de verschillende deelgemeenten. Bovendien wordt de dienstverlening … Lees verder Beveren 2020 blijft weg van inhuldiging nieuw gemeentehuis

Studie over geluidsoverlast Waaslandhaven roept vragen op

Beveren 2020 verwijt college gebrek aan respect voor werking gemeenteraad Op de gemeenteraad van 31 augustus had Beveren 2020  opnieuw het aanslepende probleem van de geluidsoverlast voortkomend uit de Waaslandhaven geagendeerd. Vlak voor de gemeenteraad gaf het college hierover een perstekst uit. Maar echte antwoorden blijven uit. Aanslepend probleem Vanaf 2020 werd in de gemeenteraad … Lees verder Studie over geluidsoverlast Waaslandhaven roept vragen op

Beveren 2020 wil dat gemeenteraad weer aan de slag kan: “Hier is men niet eens in staat om digitaal te vergaderen”

 In Beveren vindt de gemeenteraad sinds het begin van de coronacrisis enkel plaats met de fractieleiders, burgemeester en algemeen directeur. Gemeenteraadsleden kunnen geen vragen stellen of tussenkomsten doen. Ook niet digitaal. “Dat een gemeente als Beveren niet verder geraakt dan een zitting die enkel kan beluisterd worden door de raadsleden is een absoluut zwaktebod,” vindt … Lees verder Beveren 2020 wil dat gemeenteraad weer aan de slag kan: “Hier is men niet eens in staat om digitaal te vergaderen”

Stop illegale grondtransporten door dorpskern van Verrebroek

Beveren 2020 vraagt dat het gemeentebestuur van Beveren onmiddellijk een einde maakt aan illegale grondtransporten door dorpskern van Verrebroek. Sedert enkele dagen wordt door de dorpskern van Verrebroekaf en aan gereden met zwaar transport. De grondtransporten hebben betrekking op het bouwrijp maken van terreinen aan Aven Ackers voor Tabaknatie. Daar is een grondverzet mee gemoeid … Lees verder Stop illegale grondtransporten door dorpskern van Verrebroek