Beveren 2020 steunt bewoners in Beveren in pleidooi voor behoud van Lange Dreef en voor behoud van leefbaarheid in de omgeving van het Gravenplein

Het bezwaarschrift van de bewoners van De Bergeyckdreef is een goed onderbouwd dossier waaruit op basis van wortelmetingen blijkt dat er wel degelijk een ernstig risico is op beschadiging van de dubbele dreefstructuur. Er zou in het kader van het project ook een wortelsnoei moeten gebeuren van de bomen in de dreef terwijl dit iets is dat bij oudere bomen ten allen tijde vermeden moet worden. Bij de plannen van het project komt de kruin van de bomen tot tegen het gebouw wat voor de bomen eveneens nefast is. Bovendien, ook voor de toekomstige bewoners is het geen meerwaarde wanneer de bomen tot tegen hun raam of terras komen.


De wortelmeting werd niet uitgevoerd om na te gaan welke afstand moet gerespecteerd worden maar in functie van de bestaande plannen. Dat is niet aanvaardbaar. Beveren 2020 vraagt  dat de wortelmeting opnieuw wordt uitgevoerd. Door een andere firma. En met de juiste uitgangspunten.  

Wij vragen dat er GARANTIES gegeven worden dat de Lange Dreef bewaard wordt want deze dreef heeft zowel cultuurhistorische als natuurwaarde door de dubbele dreefstructuur.

Wij vragen om ook een mobiliteitsstudie te doen voor het ganse gebied van het Gravenplein, Gravendreef, Moretusstraat, Stationsstraat en Bosdamlaan. Bij de vele projecten die hier worden goedgekeurd dient de impact op de mobiliteit niet per project maar in totaliteit bekeken te worden. De bestaande straten zijn niet voorzien op al die extra voertuigen die op 2 plaatsen allemaal de N70 op moeten. De N70 die nu al verzadigd is.  

Het is duidelijk dat deze projecten een BEDREIGING vormen voor de beschermde dreef. Bovendien dreigt er op gebied van mobiliteit in de omliggende straten een gevaarlijke situatie en zware overlast te ontstaan. En dit in een gebied met veel zwakke weggebruikers waar zich onder meer twee scholen bevinden.

Beveren 2020 vindt het bovendien noodzakelijk dat de bewoners ernstig genomen worden en er op een transparante en correcte manier met de bewoners van de wijk gecommuniceerd wordt. Dat is momenteel niet het geval.