Beveren organiseert wel ‘infomomenten’ maar geen referendum over fusie

Beveren2020 als enige tegen fusieplannen

Op de laatste gemeenteraad in Beveren gaf een ruime meerderheid in de gemeenteraad zijn akkoord voor een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht tot een megafusie van meer dan 80.000 inwoners. Enkel de onafhankelijke lijst Beveren 2020 stemde tegen.

Als we het college van Beveren mogen geloven leven de Bevernaars in de beste der werelden. Dat mochten we voorbije jaren herhaaldelijk vernemen. Maar het moet of het kan dus nog altijd beter, namelijk met een megafusie tot stand te brengen. Beveren bestaat nu al uit 8 deelgemeenten. Als de megafusie doorgaat worden dat er 13 met om en bij de 85.000 inwoners. Annick Van de Vyver van Beveren gaf er op de laatste gemeenteraad uitgebreid haar bedenkingen bij.

Zo vindt Beveren 2020 het onaanvaardbaar dat er in Beveren nooit enige vorm van debat is geweest over de wenselijkheid van de fusie. Er is ook niets over te vinden in de verkiezingsprogramma‘s van de partijen in de meerderheid, noch in het meerjarenplan van de gemeente. Wat laat veronderstellen dat de enige reden eigenlijk de financiële wortel is die de Vlaamse overheid voorhoudt. Geld alleen lijkt voor de onafhankelijke lijst Beveren 2020 een al te mager argument voor deze megafusie.

Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) haalt als bijkomend argument aan dat er op bepaalde vlakken al een goede samenwerking is met de andere gemeenten. Dat klopt inderdaad. Maar als dat zo is wat kan de fusie dan nog ten goede veranderen?

Een fusie zou voor meer efficiëntie moeten zorgen. Maar zogenaamd efficiënter en groter is niet altijd beter. Efficiëntie betekent in veel gevallen: besparen op personeel en op gebouwen. En daarmee zorgen meer efficiëntie en rationalisering juist voor minder dan voor meer dienstverlening.

Met deze megafusie dreigt ook een democratisch deficit. Politiek komt nog verder af te staan van de burger. Nederland is daar trouwens met zijn grote gemeenten een voorbeeld van. De opkomst bij lokale verkiezingen is er zelfs nog minder dan bij de nationale verkiezingen. Het democratisch deficit dreigt zich trouwens ook te manifesteren tijdens de gemeenteraden. Die dreigen niet alleen nog veel langer uit te lopen, het risico bestaat dat agendapunten door de overvolle agenda’s ook niet altijd de volle aandacht zullen krijgen die ze verdienen. Beveren 2020 pleit voor een overzichtelijke gemeente en een aanspreekbaar gemeentebestuur. Dat valt moeilijk te rijmen met een megafusie.

Los daarvan blijft de vraag wie in de verschillende deelgemeenten van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zit te wachten op dit soort van fusie. De gemeente Beveren start binnenkort in de deelgemeenten wel een soort van promocampagne voor haar beleid en ten gunste van de fusie maar een echt referendum, zoals afgelopen zomer nog werd gesuggereerd, om te peilen naar wat de bewoners echt denken over een mogelijke fusie, dat durft de meerderheid niet aan.