Scouts van Kieldrecht speelden ganse dag in vervuild zand. Wat nu?

Woensdag 28 september deelde het college van Beveren mee dat er op de site van “de bouwwerken op Oud Arenberg” een PFAS vervuiling is vastgesteld. Concreet betreft het een grote hoop zand vlak achter het scoutslokaal waar vorig weekeinde tientallen kinderen in speelden. Direct na de verspreiding van de perstekt stuurden we een mail met vraag naar verduidelijking naar het college, donderdag opnieuw. Zonder enige reactie. 

Op donderdag kreeg de scoutsleiding een brief van het college met daarin het nieuws dat eerder aan de pers werd gecommuniceerd. Bijkomend: “Alhoewel er geen gevaar is willen we jullie bijkomend adviseren om deze grond niet te gebruiken als speelhoop”. Ondertussen werd de zandberg volledig afgedekt met folie. 

Die handelswijze roept heel wat vragen op. Uit mailverkeer met de scoutsleiding dd. 23 september staat: Wat betreft de zandberg achteraan: Deze mag en kan gebruikt worden als spel-element. Wel op eigen risico en enkel onder toezicht van leiding/verantwoordelijken. We wensen jullie alvast een topdag als startdag, en een fantastisch werkingsjaar toe!! De mail die gericht was aan de scoutsleiding werd in cc verstuurd aan schepen Laura Staut en Katrien Claus. Over mogelijke vervuiling werd niet gerept. De startdag vond plaats op 24 september. Tientallen kinderen speelden een ganse dag in het zand. 

Dat er op de site sprake was van vervuiling was al eerder aan bod gekomen op de gemeenteraad van maart 2022 (zie bijlage). Het ging toen om zware metalen. Er werd toen aangegeven dat de vervuilde grond zodanig aangewend zou worden dat contact onmogelijk zou zijn en hij geen gevaar zou kunnen opleveren. Dat er behalve zware metalen mogelijk ook sprake zou kunnen zijn van PFAS had men kunnen weten aangezien de brandweer er nog geoefend heeft. De zone staat ook aangeduid op de officiële pagina mbt PFAS-vervuiling https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Heel de kwestie roept veel vragen op. 

Sedert wanneer weet men dat er op deze plaats (mogelijk) sprake is van PFAS vervuiling? 

Waarom werd deze grond achter de scoutslokalen gedumpt en bvb niet wat verder weg op het nog aan te leggen voetbalterrein?

Hoe is het te verklaren dat er op 23 september groen licht gegeven werd om in dat zand te spelen als men al eerder zelf had aangegeven dat die grond vervuild was?

Beveren 2020 dringt aan op volledige transparantie en vraagt dat naar de scouts van Kieldrecht en de ouders van de kinderen correct gecommuniceerd word mbt de aard van de vervuiling, de graad van vervuiling en de eventueel te nemen maatregelen voor wie in contact kwam met het vervuilde zand. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *