Beveren 2020 vraagt overgangsfase mbt DIFTAR-systeem en betere dienstverlening huisvuilophaling

Vrijdag 6 mei werd voor het eerst het DIFTAR-systeem met de afvalcontainer ingevoerd in Kieldrecht en Verrebroek. Veel mensen bleken daar niet op voorbereid en er bleven tientallen restafvalzakken staan. De restafvalzakken werden uiteindelijk opgehaald door de milieudienst van Beveren die liet weten de zakken te doorzoeken om te zien van wie ze afkomstig zijn zodat een GAS-PV kan opgesteld worden. 

Beveren 2020 heeft zich in een open brief aan IBOGEM en het college van burgemeester en schepenen van Beveren beklaagd over de manier waarop het nieuwe huisvuilophalingssysteem is ingevoerd.

Beveren 2020 vindt het niet kunnen dat er geen overgangsfase is en onmiddellijk zo drastisch wordt opgetreden tegenover inwoners die geen kwade bedoelingen hebben. GAS-PV’s zijn er om sluikstorters aan te pakken, niet om nietsvermoedende burgers extra te laten betalen.

Beveren 2020 vindt het ook niet kunnen dat mensen twee keer moeten betalen voor hun afval. Dat geldt met name voor al wie nog afvalzakken over heeft. Wie met andere woorden in het verleden goed selecteerde en weinig restafval produceerde wordt daar nu voor gestraft.

De invoering van het systeem is ook niet samenhangend. In Verrebroek en Kieldrecht worden mensen beboet omdat ze nog restafvalzakken gebruiken. In de rest van de deelgemeenten van Beveren kan men nog altijd restafvalzakken blijven aanbieden.

Beveren 2020 vraagt heel concreet dat er een overgangsfase komt waarbij nog restafvalzakken kunnen aangeboden worden naast het reeds ingevoerde Diftarsysteem. Bewoners moeten géén twee keer betalen voor hun afval.

De kwestie met de afvalzakken is een zoveelste illustratie van de stugge dienstverlening door IBOGEM. Eerder werd op de gemeenteraad al aangeklaagd dat Ibogem weigert om de ophaling op aanvraag van tuin- en bouwafval als taak over te nemen van de gemeente. Tot in het najaar kon men hiervoor beroep doen op de technische dienst van de gemeente, maar door een nieuwe regelgeving kan de gemeente hiervoor niet meer instaan. Bij andere afvalintercommunales is dit opgenomen in de dienstverlening. Bij Ibogem geeft men niet thuis. Nochtans is de opdracht en missie van Ibogem ‘ophalen van huishoudelijk afval’. Dat betekent naar onze overtuiging álle afval dat door particuliere huishoudens/gezinnen aangeboden wordt. 

Namens Beveren 2020, Annick Van de Vyver