Beveren 2020 ontgoocheld over visienota meergezinswoningen van gemeente Beveren

Beveren 2020 vindt zogenaamde visienota ondermaats


In Beveren wordt er de laatste jaren veel gebouwd én hoog, tehoog gebouwd. Beveren 2020 is niet tegen vernieuwing en verjonging of tegen meergezinswoningen maar wat Beveren ontbreekt is voor alles: een visie. En daar komt deze zogenaamde visienota niet aan tegemoet. Het is niets meer dan een oplijsting van straten waar volgens het document wel of geen hoogbouw mag tot stand komen. 

Het college heeft het voortdurend over verdichting maar op de vraag hoe groot men Beveren dan wel wil zien worden komt er geen antwoord. Een echte visie waarbij iets wordt gezegd over beeldkwaliteit, erfgoed, waarom, waar hoogbouw wel of niet wenselijk is, we vinden het niet terug. Er wordt ook geen rekening gehouden met harmonie, met beeldkwalitiet, met behoud van het dorpskarakter. Bovendien zijn er reeds appartementen vergund in straten die in dit plan voorzien zijn om appartementsvrij te bliijven…

Wij willen graag dat de sfeer en de eigenheid van de dorpen behouden blijft. Dat er respect wordt opgebracht voor het bouwkundig erfgoed. Een mooi voorbeeld in deze zin vormt de pastorij van Kieldrecht maar jammer genoeg blijft het bij dit eenmalig project. Nochtans zijn er wel meer sites waar het oorspronkelijk gebouw zou kunnen gerenoveerd of geïntegreerd worden. Dit zou veel meer moeten gebeuren in plaats van karakterloze en torenhoge gebouwen.  Ook in de polderdorpen wordt er veel te veel en te hoog gebouwd. 

Maar niet alleen daar. De Elisabethstraat in Melsele, een straat waar men enerzijds alles in het werk stelt om de veiligheid te garanderen omwille van de school, lijkt anderzijds ten prooi te vallen alsof er vergund wordt op maat van de aannemers. De veiligheid wordt hier aan de kant geschoven want steeds meer appartementen zorgen voor steeds meer verkeer, meer auto’s en minder veiligheid! Van de gezellige straat, het mooie karakter van het dorp van Melsele blijft weinig over.