Gemeenteraad van Beveren krijgt toch gegevens met betrekking tot de lozingen in de oppervlaktewaters door chemische bedrijven

Uit antwoord van het college van burgemeester en schepenen op een schriftelijke vraag van Beveren 2020 blijkt dat de milieudienst van Beveren niet beschikt over de gegevens met betrekking tot  de lozingen in de oppervlaktewaters van chemische bedrijven. Het betreft klasse 1 bedrijven waardoor toezicht op de lozingsnormen wordt uitgeoefend door de afdeling handhaving van het departement omgeving. Tijdens de PFOS-commissie in het Vlaams Parlement werd door Sigrid Raedschelders van de afdeling handhaving van de milieu-inspectie bovendien meegedeeld dat een op de vijf van de 11.000 klasse 1- bedrijven in Vlaanderen nog NOOIT gecontroleerd is.

Het lijkt absurd dat in een dichtbevolkte gemeente als Beveren met tal van klasse 1 bedrijven in de omgeving er geen gegevens voor handen zijn met betrekking tot welke chemische bedrijven op het grondgebied van Beveren lozen in oppervlaktewaters. Dat is des te onbegrijpelijker in het licht van de recente gebeurtenissen rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht die ook een zware impact heeft op het grondgebied van Beveren. Raadslid Annick Van de Vyver (Beveren 2020) bracht het thema aan bod op de gemeenteraad van oktober maar niemand uit het college kon zeggen welke metingen daaromtrent worden gedaan. Wat de intensiteit is van de metingen. Wat de resultaten zijn van die metingen ten aanzien van de bestaande drempelwaarden. Wat daar de evolutie in is. Of wat er al aan overschrijdingen van de normen werd vastgesteld. Ook op de vraag wat er terzake van het college mocht verwacht worden kwam geen antwoord.

Op de laatste gemeenteraad agendeerde Beveren 2020 het punt opnieuw met de vraag wat er intussen mbt deze belangrijke informatie werd ondernomen? Deze keer kwam er wel antwoord. Burgemeester Van de Vijiver en schepen van milieu, Filip Kegels, hebben de informatie uiteindelijk opgevraagd en zullen van zodra die ter beschikking is op een speciale commissie toelichten aan de gemeenteraad.