Blijvende problemen op baan Vrasene-Verrebroek maar geen tijdelijke veiligheidsmaatregelen

et havenverkeer op de N451, eigenlijk een verbindingsweg tussen de polderdorpen Vrasene en Verrebroek, blijft voor problemen zorgen. Vorige winter moest de baan zelfs verschillende weken worden afgesloten nadat er diepe putten zaten in het wegdek. Intussen is er alweer een nieuwe verzakking die voor verkeersproblemen zorgt. De verkeersas is door het vele havenvrachtverkeer een bijzonder gevaarlijk traject voor fietsers, zeker in de donkere wintermaanden. Beveren 2020 drukte eerder zijn tevredenheid uit met de de plannen tot herinrichting. De onafhankelijke lijst vraagt tevens dat het havenvrachtverkeer in de toekomst gebannen wordt van deze verbindingsweg tussen twee dorpen. De periode dat de baan niet toegankelijk was voor het havenvrachtverkeer toonde aan dat dit perfect mogelijk is. 

Het begin van de werken voor de heraanleg van de N451 was in het vooruitzicht gesteld voor eind 2021 maar de werken zullen waarschijnlijk niet van start gaan voor de zomer van 2022. Dat vernam de onafhankelijke lijst Beveren 2020 als antwoord op haar vragen tijdens de laatste gemeenteraad. Beveren 2020 dringt al sedert de lente van dit jaar aan om in afwachting daarvan bijkomende (tijdelijke) veiligheidsmaatregelen te treffen. Op het traject werd weliswaar een snelheidsbeperking ingevoerd maar daar wordt zo goed als geen gevolg aan gegeven. Tijdens de gemeenteraad vroeg Jan Creve namens de fractie Beveren 2020 naar snelheidsbeperkende maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor de fietsers waaronder een veilige, op zijn minst met signalisatie aangegeven, oversteek voor de fietsers die vanuit het Logistiek Park de baan over moeten. Dat zijn maatregelen die snel en met beperkte middelen kunnen uitgevoerd worden. Bevoegd schepen voor mobiliteit Raf Van Roeyen(CD&V) liet weten dat de vertraging het gevolg is van de vele verschillende overheden (Vlaams Gewest – MLSO – Havenbedrijf) die bij de financiering betrokken zijn en hij de herinrichting afwacht. Op het voorstel tot bijkomende maatregelen wenst hij niet in te gaan. Beveren 2020 liet weten begrip te kunnen opbrengen voor de vertraging, niet voor de weigering om tijdelijke maatregelen te nemen in functie van meer verkeersveiligheid voor vooral zwakke weggebruikers.