Beveren 2020 blijft weg van inhuldiging nieuw gemeentehuis

Te véél geld voor prestige, te weinig aandacht voor de leefbaarheid en de deelgemeenten

Vrijdag 20 oktober wordt met een feestzitting het nieuwe gemeentehuis van Beveren ingehuldigd. Voor Beveren 2020 een megalomaan prestigeproject dat bekostigd wordt met de uitverkoop van belangrijke stukken open ruimte en beeldbepalende gebouwen in de verschillende deelgemeenten. Bovendien wordt de dienstverlening in de gemeente systematisch teruggeschroefd. De onafhankelijke lijst ziet geen reden tot feesten en blijft dan ook weg van de viering.

Onnodig en veel te duur

In 2012 werd het project geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Eind 2013 werd de bouw van het Administratief Centrum voor 35,6 miljoen euro ingeschreven in de meerjarenplanning 2013-2018. In 2017 werden de bouwwerken gegund voor 38 miljoen euro aan de firma Democo.  In 2017 werd het meerjarenplan al aangepast naar 45,9 miljoen euro. In het budget van 2018 stond 46,3 miljoen euro ingeschreven. Sedert dit jaar staat de teller op 46,8 miljoen. Met het personeelsrestaurant, en de erelonen erbij komen we aan 51 miljoen! Dat is 13 miljoen euro meer op 4 jaar. Alleen al voor de raadzaal werd de prijs geraamd op niet minder dan 690 000 euro. Beveren heeft daarmee niet alleen de grootste maar waarschijnlijk ook de duurste raadszaal van het land. 

Groter dan Sint-Niklaas en Antwerpen

Met dit buitenmaatse gemeentehuis is de gemeenteraad van Beveren toe aan zijn derde raadzaal in goed 25 jaar tijd. Dat was tot 1993 Kasteel Cortewalle, daarna werd verhuisd naar het nieuwe gebouw in de Stationsstraat en nu staat op het Gravenplein het grootste bouwproject ooit van de gemeente. In steden als Antwerpen en Sint-Niklaas, toch nog altijd iets groter dan Beveren, vergadert de gemeenteraad al op dezelfde plaats sedert het ontstaan van dit land.

Dienstverlening teruggeschroefd

Volgens het college geeft de kostprijs geen aanleiding tot verhoging van de belastingen maar de dienstverlening wordt wel teruggeschroefd. Tuinafval en slooppuin worden niet meer opgehaald, afval wordt duurder, aanlevering op het containerpark moet via reservering, strooizout wordt niet meer verkocht, administratieve documenten worden duurder.

Steeds meer verdichting, steeds minder ademruimte

De meerkosten van dit megalomane project wordt mede gefinancierd met de verkoop van de oude gemeentehuizen van Beveren, Kallo, Vrasene en Kieldrecht. Ook andere beeldbepalende gebouwen zoals de oude rijkswachtgebouwen in Kieldrecht worden verkocht. Op het Gravenplein worden bijkomend projectgronden verkocht voor ontwikkelaars die er hoogbouw mogen neerzetten. En ook op andere plaatsen wordt nog bestaande open ruimte tegen hoog tempo verkocht voor steeds meer verdichting en steeds minder ademruimte. Daarmee wordt om een prestigeproject te bekostigen de herkenbaarheid en het dorpskarakter van de deelgemeenten onder druk gezet, anderzijds de verstedelijking in Beveren nog verder aangemoedigd en begunstigd.

Maatregelen voor behoud van open ruimte en leefbaarheid

Voor Beveren 2020 legt het college de verkeerde klemtonen. Beveren heeft geen nood aan prestigeprojecten, wel aan een gepaste dienstverlening, aan maatregelen die de open ruimte bewaren, de leefbaarheid garanderen en het dorpskarakter van de deelgemeenten in stand houden.