Studie over geluidsoverlast Waaslandhaven roept vragen op

Beveren 2020 verwijt college gebrek aan respect voor werking gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 31 augustus had Beveren 2020  opnieuw het aanslepende probleem van de geluidsoverlast voortkomend uit de Waaslandhaven geagendeerd. Vlak voor de gemeenteraad gaf het college hierover een perstekst uit. Maar echte antwoorden blijven uit.

Aanslepend probleem

Vanaf 2020 werd in de gemeenteraad door de fractie van Beveren 2020 de problematiek rond de geluidsoverlast uit de Waaslandhaven voor Kieldrecht en Verrebroek al verschillende keren aangekaart. Deze is grotendeels te wijten aan de draaiende dieselmotoren van de Grimaldi-autoboten aan de kade van de AET-terminal in Verrebroek. Tot op de dag van vandaag houdt de overlast aan. Quasi dagelijks worden de geluidsnormen in woongebied overschreden. Bewoners die daar voorbije maanden over klaagden werden door de diensten in Beveren systematisch doorverwezen naar een lopende geluidsstudie die wordt uitgevoerd iov de Haven van Antwerpen die in deze eigenlijk rechter en partij speelt.

Perstekst vlak voor de gemeenteraad

Uitgerekend enkele uren voor de gemeenteraad pakte het gemeentebestuur van Beveren uit met een perstekst over de fameuze studie. Die perstekst van de gemeente Beveren, in samenspraak met het Havenbedrijf, lijkt vooral bedoeld om AET uit de wind te zetten. Én om tijd te winnen. Zo blijkt er nog méér studie nodig te zijn. En op termijn (over hoeveel jaar spreken we?), zegt de perstekst, zal het probleem opgelost worden want er zal walstroom komen. Bovendien, het geluid in Verrebroek en Kieldrecht is niet alleen afkomstig van de AET-terminal, lezen we. Het zou er nog aan moeten mankeren. Feit blijft dat in bepaalde delen van Kieldrecht en Verrebroek systematisch, nacht na nacht, de geluidsnormen voor woongebied worden overschreden. Dat is en blijft – ondanks alle sussende woorden en de mist die hierover gespuid wordt – een milieudelict.

Oplossingen

Op de gemeenteraad gaf burgemeester Marc Van de Vijver een en ander toe. Hij erkende dat de geluidsoverschrijdingen effectief afkomstig zijn van de dieselmotoren van de Grimaldischepen die bij AET aangemeerd liggen en liet weten dat er samen met het Antwerps Havenbestuur gewerkt wordt aan oplossingen. Maar verdere stappen zetten wil hij niet. Beveren 2020 is tevreden dat er eindelijk een structurele aanpak komt van het aanslepende probleem maar dat is niet genoeg, er is hier namelijk sprake van een ernstig milieudelict (overschrijding van geluidsnormen in woongebied). Het is onaanvaardbaar dat de bewoners hiervoor nog twee of drie jaar geduld moeten oefenen.

Gebrek aan communicatie

Beveren 2020 is ook niet te spreken over de communicatie van het college. Het uitbrengen van een perstekst over een agendapunt op de gemeenteraad vlak voor die gemeenteraad getuigt van weinig respect voor de werking van de gemeenteraad. Bovendien werd in tegenstelling met eerdere beloften de perstekst namens de gemeente Beveren enkel verstuurd aan de pers en niet aan de gemeenteraadsleden. Die wisten op de gemeenteraad van 31 augustus dus niet wat het college enkele uren daarvoor mbt een agendapunt had gecommuniceerd aan de pers. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver was de communicatie naar de pers al twee maand gepland en ging het om een ‘toevalligheid’. Het feit dat de gemeenteraadsleden de perstekst niet hadden gekregen was een ‘vergetelheid’. Los van de toevalligheden en vergetelheid vindt Beveren 2020 het weinig geloofwaardig dat het college een perstekst uitgeeft over een studie waarbij we het louter moeten doen met de analyse van de burgemeester van Beveren en de havenschepen van Antwerpen. Een verwijzing naar de studie zelf is er niet. Ze is tot nu zelfs nergens raadpleegbaar.

Beveren 2020 vraagt ivm de bevindingen van de studie volledige transparantie. Niet alleen de eindstudie, ook de deelstudies van januari, juni en juli 2021 moeten vrijgegeven worden, alsook de data die de gemeente Beveren verzamelde in de voorbije jaren, in het bijzonder de data die door de milieudienst van Beveren werden verzameld vanaf 19 mei 2020 tot en met juni 2021. 

Tot slot vraagt Beveren 2020 dat het college (eindelijk) werk maakt van de communicatie naar de gemeenteraadsleden toe. Een minimum aan respect voor de werking van de gemeenteraad is wel het minste dat we mogen verwachten.