Beveren: veel geld voor prestige, weinig respect voor het dorpskarakter van de deelgemeenten en het verleden

Volgende maand verhuist het personeel van de gemeente Beveren naar het nieuwe gemeentehuis. Het gigantische gebouw kost alleen voor het gebouw 46,8 miljoen euro. Daar moeten voor het volledige kostenplaatje nog 4,4 miljoen ‘anderen’ bijgeteld worden, zijnde erelonen, een personeelsrestaurant, enz… In totaal komen we aan 51 miljoen euro. Om dat alles te bekostigen wordt een uitverkoop gehouden van belangrijke stukken open ruimte en van belangrijke beeldbepalende gebouwen. Terzelfdetijd is er voor instandhoudingswerken voor belangrijk bouwkundig erfgoed geen geld…


Leerrijk is de historiek van de kostprijs. In 2012 werd het project geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Eind 2013 werd de bouw van het Administratief Centrum voor 35,6 miljoen euro ingeschreven in de meerjarenplanning 2013-2018. De bouwwerken werden in 2017 gegund voor 38 miljoen euro aan de firma Democo. Alleen al voor de raadzaal werd de prijs geraamd op 690 000 euro. Beveren heeft daarmee niet alleen de grootste maar waarschijnlijk ook de duurste raadszaal van het land. In 2017 werd het meerjarenplan al aangepast naar 45,9 miljoen euro. In het budget van 2018 stond 46,3 miljoen euro ingeschreven. Nu is het 46,8 miljoen. Maar met alle andere kosten erbij komt het kostenplaatje op 51 miljoen!. Dat is 13 miljoen euro meer op 4 jaar.

Met dit buitenmaatse gemeentehuis is de gemeenteraad van Beveren toe aan zijn derde raadzaal in goed 25 jaar tijd. Dat was tot 1993 Kasteel Cortewalle, daarna werd verhuisd naar het nieuwe gebouw in de Stationstraat en nu staat op het Gravenplein het grootste bouwproject ooit van de gemeente. In steden als Antwerpen en Sint-Niklaas, toch nog altijd iets groter dan Beveren, vergadert de gemeenteraad al op dezelfde plaats sedert het ontstaan van dit land.  

Het gemeentebestuur wil de meerkost van dit project financieren met de de verkoop van de oude gemeentehuizen van Beveren, Kallo, Vrasene en Kieldrecht. Ook andere beeldbepalende gebouwen zoals de de oude rijkswachtgebouwen in Kieldrecht worden verkocht. Op het Gravenplein worden bijkomend projectgronden verkocht voor ontwikkelaars die er hoogbouw mogen neerzetten. Ook op andere plaatsen wordt nog bestaande open ruimte tegen hoog tempo verkocht voor steeds meer verdichting en steeds minder ademruimte. De recente commotie rond de verkoop van de gronden aan de wijk Congoken is daar een illustratie van. Daarmee wordt om een prestigeproject te bekostigen enerzijds de herkenbaarheid en het dorpskarakter van de deelgemeenten onder druk gezet, anderzijds wordt de verstedelijking in Beveren nog verder aangemoedigd en begunstigd. Voor Beveren 2020 vormen de oude gemeentehuizen een onmiskenbaar deel van de herkenbaarheid van de deelgemeenten. Zij spelen een rol van betekenis in het sociaal weefsel van het dorp. Dat er niet ernstig is nagedacht over mogelijke alternatieven mbt gebruik van de oude gemeentehuizen, dat er op geen enkele manier is overlegd met de bewoners van de deelgemeenten over een mogelijke invulling van de oude gemeentehuizen is onbegrijpelijk.

Enkele maanden geleden liet burgemeester Van de Vijver (CD&V) weten dat het college geen geld wil vrijmaken voor instandhoudingswerken aan de beschermde klompenmakerij in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. De klompenmakerij is eigendom van de gemeente Beveren en uniek in het Waasland. Vorige week stortte in de Oud Arenberg, aan de scoutsterreinen in Kieldrecht een gedeelte van het dak in van de erfgoedschuur die er staat. Een van de laatste plankenschuren, 200 jaar oud en op de inventaris van het onroerend erfgoed. Eveneens eigendom van de gemeente Beveren maar compleet verwaarloosd. Ondanks herhaalde vragen voor instandhoudingswerken gebeurt er niets. Met enkele tienduizenden euro is er voor deze gebouwen veel te doen. Die wil men niet vrijmaken. Maar 51 miljoen voor een prestigegebouw, dat is dus geen probleem…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *