Beveren 2020 wil maximale betrokkenheid van inwoners Vrasene bij nieuwe bestemming terreinen Parochiale Kring

De verwaarloosde gebouwen van de Parochiale Kring achter de kerk in Vrasene worden binnenkort gesloopt. De gemeente Beveren kocht de site twee jaar geleden voor ruim 600.000 euro. Bedoeling is dat er op termijn een zogenaamd Masterplan wordt uitgetekend voor het gebied zodat kan bekeken worden hoe het gebied wordt ingevuld. 

Beveren 2020 stelde tijdens de gemeenteraad al de nodige vragen maar bij het college van Beveren is men bijzonder karig met informatie. Daar wil men wachten tot de start van het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vooraleer de bewoners inspraak krijgen. Beveren 2020 is het daar niet mee eens. De onafhankelijke lijst vreest voor een voldongen feiten politiek en dringt er op aan dat het verenigingsleven en de bewoners van Vrasene voorafgaand bevraagd en betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied. Voor Beveren 2020 is het duidelijk dat de site (ook deels) niet in handen mag komen van ontwikkelaars maar vooral moet kunnen fungeren voor extra groen en open ruimte in het centrum van Vrasene.  

In afwachting daarvan dringt de onafhankelijke lijst Beveren 2020 aan op een grondige sanering van deze publiek toegankelijke ruimte. Nu is die al maandenlang het voorwerp van vandalisme en sluikstortingen.

verloedering en sluikstort parochiale kring Vrasene
Verloedering en sluikstort Parochiale Kring Vrasene

Auteur: Annick Van De Vyver
Laatst bijgewerkt: 24/11/2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *