Stop illegale grondtransporten door dorpskern van Verrebroek

Beveren 2020 vraagt dat het gemeentebestuur van Beveren onmiddellijk een einde maakt aan illegale grondtransporten door dorpskern van Verrebroek.

Sedert enkele dagen wordt door de dorpskern van Verrebroekaf en aan gereden met zwaar transport. De grondtransporten hebben betrekking op het bouwrijp maken van terreinen aan Aven Ackers voor Tabaknatie. Daar is een grondverzet mee gemoeid van niet minder dan 40.000 m3. De grond wordt afgevoerd i.o.v. aannemingen Smet naar een terrein in Meerdonk waar het bedrijf een voormalige kleiput bezit die het opvult. Dat de afvoer naar daar gebeurt, dwars door de dorpskom van Verrebroek, mag dan een voordelige oplossing zijn voor de aannemer, voor de bevolking van Verrebroek zorgt het voor twee weken van onnodige en zware overlast. Bovendien is de dorpskom van Verrebroek verboden voor zwaar doorgaand verkeer. Waarmee – puur verkeerstechnisch gezien – een inbreuk wordt gepleegd en de ritten illegaal zijn.

Bij monde van bewoner Hugo Dufour werd het gemeentebestuur hierover woensdag gealarmeerd maar er kwam geen enkele reactie. Beveren 2020 heeft dan gisteren de milieudienst gecontacteerd. Die nam de zaak wel ernstig en kwam deze morgen ter plaatse. Milieutechnisch zijn er voor het eigenlijke grondverzet niet onmiddellijk inbreuken vastgesteld. Maar wat de afvoer van de 40.000m3 betreft is er duidelijk enkel naar het gemak van de aannemer gekeken, niet naar de impact voor de bewoners. Beveren 2020 vindt het niet kunnen dat er toestemming is verleend voor een grondtransport dat twee weken lang duurt van ’s morgens 7u tot ’s avonds en waarbij tientallen keren per uur wordt af- en aangereden met zware tractoren en vrachtwagens. Afvoer naar Meerdonk had nooit mogen geodgekeurd worden. Een voor de hand liggende oplossing was de afvoer vanuit Aven Ackers naar het aangrenzende Havengebied. Maar dat kwam blijkbaar de aannemer minder goed uit.

Het contrast met bvb. Het grondverzet voor het uitbaggeren van de Kreek in Kieldrecht, einde 2019, is groot. Daarvoor werd een mobiliteitsplan opgemaakt om de omgeving zo veel als mogelijk te ontlasten. Én er werd ook voorafgaand over gecommuniceerd mer de bewoners. Zowel per brief als met een publieke hoorzitting. Nu, niets van dit alles.

Intussen nam milieuschepen Filip Kegels contact op met Jan Creve, gemeenteraadslid voor Beveren 2020, en beloofde de nodige stappen te zetten om een oplossing te geven aan het probleem. Welke richting dat kan uitgaan kon de schepen nog niet zeggen maar beloofde daarover later op de dag of dit weekeinde opnieuw contact op te nemen. Beveren 2020 vraagt intussen de onmiddellijke stopzetting van de illegale ritten in afwachting van een aanvaardbare oplossing. Voor de onafhankelijke lijst Beveren 2020 is het duidelijk dat een grondverzet van die omvang niet op maat moet staan van de aannemer maar vooral rekening moet houden met de bewoners en de omgeving.