Funerair erfgoed krijgt eindelijk bescherming in Beveren

Ook geen ruimingen meer in Doel maar dubbelzinnigheid ten aanzien van Scheldedorp moet ophouden

Funerair erfgoed te Doel

Op de gemeenteraad van Beveren van 7 april werd beslist dat het in Beveren eindelijk mogelijk wordt om oude graven te adopteren of over te nemen. Beveren 2020 dringt al van bij zijn ontstaan aan op een kader waardoor funerair erfgoed het nodige respect krijgt. De gemeenteraadsleden van Beveren 2020 kwamen er ook herhaaldelijk voor tussen in de gemeenteraad. Verschillende incidenten rond onnodig geruimde graven in Doel (waaronder dat van een oud-strijder en oorlogsslachtoffer) hebben het dossier eindelijk in een stroomversnelling gebracht.

Grafzerk oud strijder te Doel

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot “organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria” bepaalt dat elke gemeente een lijst met waardevol funerair erfgoed dient op te stellen. Reeds in 2005 werd in Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat werk werd uitgevoerd door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Heemkundige Kring Land van Beveren. Per deelgemeente werd toen een lijst opgesteld. Maar er gebeurde niets mee. Ondanks het belangrijk werk van de GCR en de Heemkundige Kring werden voorbije jaren toch nog graven opgeruimd. Hoeveel historisch interessante graven werden opgeruimd die op de erfgoedlijsten staan is onbekend. Feit is dat er onnodig veel tijd is verloren gegaan en daarmee ook veel waardevolle graven jammer genoeg zijn geruimd.

Dat er nu – na al die jaren van ijveren voor een deftig funerair erfgoedbeleid – eindelijk een werkinstrument bestaat om mee aan de slag te gaan kan ons enkel verheugen. Anderzijds vraagt Beveren 2020 dat er snel een einde wordt gemaakt aan de dubbelzinnigheid ivm Doel. De waarde van het oude kerkhof van Doel wordt expliciet erkend in de studie van de gemeente. Er wordt niet meer geruimd en dat is een goede beslissing. Anderzijds gelden de maatregelen die nu voor alle deelgemeenten van Beveren gelden (nog) niet voor Doel. Daarvoor wil het gemeentebestuur wachten op een beslissing van de Vlaamse Regering.  Daar is geen enkele reden voor. Hoe Doel er in de toekomst zal uitzien  mag dan nog onbeslist zijn, een opruiming van kerk of kerkhof is ook voor de Vlaamse Regering uitgesloten. Beveren 2020 dringt er dan ook op aan dat het gemeentestuur zijn volle verantwoordelijkheid terugneemt in Doel. Dat wil o.m. zeggen dat voor Doel het zelfde funerair erfgoedbeleid wordt gevolgd als voor de andere deelgemeenten van Beveren.

Beveren 2020 dringt er tevens op aan dat bij het funerair erfgoedbeleid plaatselijke verenigingen en/of heemkundige erfgoedkringen of erfgoedgemeenschappen maximaal betrokken worden.