Reactie Beveren 2020 op bestuursakkoord gemeentebestuur Beveren

Uitdagingen rond leefbaarheid en mobiliteit worden onvoldoende aangepakt Nota vol met dubbelzinnige standpunten


Gisterenavond werd het bestuursakkoord van CD&V en N-VA Beveren voorgelegd aan de gemeenteraad. Onbegrijpelijk dat de gemeenteraad hier een jaar op heeft moeten wachten. Het document staat vol met rechtstreeks gekopieerde alinea’s uit het vorige akkoord waarvan er verschillenden niet aan de actualiteit werden aangepast.

De bestuursmeerderheid klopt zich in de inleiding op de borst dat “het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen een bevestiging was van het gevoerde beleid.” In werkelijkheid verloren de meerderheidspartijen 14,2% van de stemmen of meer dan 4500 kiezers. Het grootste verlies ooit voor een coalitie in de geschiedenis van Beveren

Voor Beveren 2020 is het opvallend dat men verkeerde keuzes maakt die de leefbaarheid van onze gemeente niet ten goede zullen komen. De komende jaren voorziet men de komst van 4000 woningen maar plaatst men de gevolgen voor de (reeds ontwrichte) mobiliteit en de leefbaarheid op het achterplan.
Er is nauwelijks aandacht voor de luchtkwaliteit. Aan het Curieuzeneuzen-rapport met opvallend slechte resultaten voor een aantal locaties in onze gemeente wordt geen aandacht besteed.

Het document bevat de nodige dubbelzinnigheden. Nog steeds is men voorstander van een gefaseerde verregaande havenuitbreiding. De leefbaarheid en het behoud van de gehuchten Rapenburg en Saftingen worden  – in tegenstelling met het akkoord van 6 jaar geleden – niet meer vermeld.
Wat Doel betreft blaast men warm en koud tegelijk. Op het moment dat de Vlaamse regering een interessante denkoefening start over de toekomst van Doel staat Beveren reeds op de rem. Met allerlei nepargumenten wil de meerderheid toch maar beletten dat er opnieuw voldoende bewoning zou komen in Doel terwijl men tegelijk wel toegeeft dat bewoning goed zal zijn om een einde te maken aan de verloedering en het vandalisme.

Dit terwijl Doel niet meer ingenomen zal worden door havenuitbreiding en het dorp juist de perfecte woonlocatie is voor heel wat mensen die er graag en dicht bij hun werk (zonder fileproblemen) willen wonen. Misschien moet het college eens dringend op bezoek in andere Europese havens waar het behoud van een woonkern naast een haven werd mogelijk gemaakt met respect voor de nodige leefbaarheid.


Tenslotte vermeldt de bestuursmeerderheid dat men voorstander is van de doortrekking van de Waterbus in Doel. Beveren 2020 wil toch iets meer actie dan deze vrijblijvende woorden. In juni trad burgemeester Van de Vijver de vertegenwoordigers van het Havenbedrijf nog bij terwijl zij voor de zoveelste keer de weigering om Doel als halte op te nemen trachten te verdedigen. De afgelopen weken werd in de brievenbussen van onze gemeente de nieuwsbrief Halo van de MLSO rondgedeeld met een (onnodig) forum voor het havenbedrijf (zonder weerwoord van voorzitter B. Vlegels) waarin het niet verlengen van de Waterbus tot in Doel werd verdedigd. Toch wel een gemiste kans van beide heren om zowel in het Havenbedrijf als in de MLSO het standpunt uit het nog maar net gepubliceerde bestuursakkoord niet te verdedigen.