College Beveren blaast warm en koud over gebruik aanlegsteiger Doel voor de waterbus

Al geruime tijd vraagt Beveren 2020 om de veerdienst tussen Doel en Lillo-fort te herstellen en om de dienstregeling van de waterbus uit te breiden tot in Doel. De aanlegsteiger werd recent nog goedgekeurd. De kerncentrale is een van de grootste werkgevers in de Waaslandhaven en de aanlegsteiger in Doel ligt op wandelafstand. Maar ook voor het dorp Doel en werknemers vanuit Kieldrecht is het belangrijk om de waterbus te kunnen benutten. Ook voor het toerisme in het poldergebied is de aansluiting op de waterbus belangrijk. De recente halte tot in Fort Liefkenshoek ligt immers te ver van de polder en wordt gekenmerkt door een eentonig lang fietstraject doorheen het havengebied. De veerdienst Doel – Lillo werd enkele jaren geleden omwille van politieke redenen buiten gebruik gezet.

Enkele gemeenteraden geleden (18 december 2018) interpelleerde Beveren 2020 gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens over de noodzaak van de komst van de waterbus tot in Doel. Vanuit het college reageerde schepen Boudewijn Vlegels dat het men in onderhandeling is en dat er constant over gepraat wordt. Zodra de waterbus wordt uitgebreid zal het college ervoor zorgen dat die ook voorbij het Deurgangdok raakt tot in Doel.

Bij een bezoek van de Beverse gemeenteraad vorige week aan de diensten van het Havenbedrijf Antwerpen in het sluisgebouw aan de Kieldrechtsluis bleek echter het tegenovergestelde wanneer Stevenheydens opnieuw aandrong op de komst van de waterbus  tot in Doel. Vanuit het Havenbedrijf blijft men bij de stelling dat dit te onveilig zou zijn. Onbegrijpelijk aangezien de waterbus een snel en wendbaar vaartuig is en er in andere Europese havens veerdiensten operationeel zijn in veel drukker vaarwater. Als klap op de vuurpijl stelde Bevers burgemeester Marc Van de Vijver dat de verbinding naar Fort Liefkenshoek (op 14 km afstand van de kerncentrale/Doeldorp) reeds voldoende is en schaart hij zich achter het zogenaamde ‘onveiligheidsverhaal’ van het Havenbedrijf.

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag vroeg Beveren 2020 aan het college om eindelijk eens klare wijn te schenken. Hoe lang gaat men in dit dossier nog het Havenbedrijf van Antwerpen napraten?