Beveren 2020 kaart asbestverwijdering aan op gemeenteraad

Ibogem zal asbestzakken aanbieden voor ophaling asbestafval

Reeds een jaar geleden interpelleerde gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens op de Beverse gemeenteraad over de asbestverwijdering in de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Eind 2017 werd door Ibogem beslist dat asbest enkel nog op het containerpark in Verrebroek kon aangeboden worden. Voor inwoners van Kruibeke, Zwijndrecht en ook vanuit Haasdonk en Melsele is dat toch een hele verplaatsing. Gisterenavond stelde wij daarover opnieuw vragen. Vanaf 2020 zal er in Rupelmonde een containerpark op een nieuwe locatie komen en zal men daar ook asbestafval kunnen aanbieden.

In tegenstelling met de website van OVAM maakt Ibogem (voorlopig) nog geen melding van de veiligere oplossing asbest via asbestzakken aan te bieden. Een jaar geleden drong Beveren 2020 daar reeds op aan. Men antwoordde toen dat dit in het directiecomité van Ibogem zou besproken worden. Gisterenavond stelde Beveren 2020 voor niet langer te wachten en ofwel via Ibogem of via de gemeente asbestzakken aan te bieden waarin het afval op een veiligere manier kan vervoerd worden.

De voorzitter van Ibogem deelde aan de gemeenteraad mee dat binnen enkele maanden Ibogem asbestzakken te koop zal aanbieden en dat het asbestafval thuis zal worden opgehaald.

Behalve deze werkwijze is voor Beveren 2020 een asbestplan aangewezen om de komende jaren in onze gemeente zowel in overheidsgebouwen maar ook bij verenigingen en particulieren op een verantwoorde manier asbest te verwijderen. Een beleidsplan van de nieuwe meerderheid ontbreekt nog steeds. Maar we rekenen erop dat hierin de nodige aandacht aan asbestverwijdering zal worden besteed.