Beveren 2020 vraagt betrokkenheid van gemeenteraad bij bestuursakkoord

Terwijl in een aantal gemeenten bij de start van de nieuwe legislatuur reeds een bestuursakkoord werd voorgesteld is men in Beveren zo ver nog niet. Naar aanleiding van de 1ste collegevergadering van de voortgezette coalitie heeft men een aantal aandachtspunten, die men daags na de verkiezingen reeds had vermeld, opnieuw aan de pers meegedeeld.

Beveren 2020 rekent erop dat er ernst wordt gemaakt van de opmaak van het bestuursakkoord. Het zou verstandig zijn om dit ook met de gemeenteraad ruimschoots te bespreken en de nodige betrokkenheid en opvolging te voorzien. Feit is dat men de voorbije legislatuur een bestuursakkoord had dat onvoldoende werd opgevolgd en dat op het einde van de legislatuur, ondanks onze vraag, niet werd geëvalueerd.

Beveren 2020 is tevreden dat het college van Beveren momenteel inpikt op een aantal aandachtspunten die onze politieke beweging de voorbije maanden in de aandacht plaatste. De aandacht voor de toenemende mobiliteitsproblemen, een asbestplan, behoud van open ruimte, het aan banden leggen van wildgroei aan appartementen, optimaal behoud van de dienstverlening in de verschillende deelgemeenten, het armoedeplan en de aanpak van het zwerfvuil… Het zijn stuk voor stuk speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Beveren 2020.

Daarmee wordt bewezen dat men ook vanuit de oppositie het nodige gewicht in de schaal kan leggen. In Beveren ging de zetelende meerderheid van CD&V en N-VA bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen met meer dan 14% achteruit. Reden te meer om de oppositie te betrekken bij het bestuursakkoord en de opvolging ervan te evalueren.