Kritiek op duur nieuw horecapunt Fort Liefkenshoek

Beveren 2020 voorstander van toeristisch beleid met aandacht voor alle poldergemeenten

Dinsdagavond werd op de gemeenteraad Beveren het dossier voor de bouw van een nieuw horecapunt op Fort Liefkenshoek voor een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro besproken. Beveren 2020 vindt dit een investering die men had kunnen vermijden. Het Fort is een uniek gegeven. Het is echter bijzonder jammer dat het gemeentebestuur al haar toeristische activiteiten op het fort richt in plaats van een toeristisch beleid te voeren met aandacht voor het ganse omliggende poldergebied.

Tijdens de vorige legislatuur werd een mooi museum ontwikkeld dat zoals bleek uit het antwoord van de schepen op een aantal punten verouderd begint te geraken. Beter had men een van de kazematten vrij gehouden om als extra horecamogelijkheid te gebruiken op dagen met veel bezoekers. Veel unieker en bovendien goedkoper dan een nieuw gebouw op te richten.

Als men de bezoekersaantallen bekijkt dan stelt men vast dat Fort Liefkenshoek op een gans jaar met 17 138 bezoekers (schoolbezoeken inbegrepen) minder bezoekers krijgt dan het dorp Doel op 1 zomerse dag. Nochtans wordt er in Doel nauwelijks geïnvesteerd in toerisme door de gemeente.

De bouw van het horecapunt brengt ook de verplichting van een nieuwe toegangsbrug met zich mee. Op dit ogenblik is nog niet geweten wat de kostprijs hiervan zal zijn.

In een echt verbindend toeristisch beleid zou Fort Liefkenshoek een schakel kunnen zijn in een programma waar men ook aandacht besteedt aan Doel, de gehuchten, aan Prosperpolder, aan de historische hoeves in het poldergebied die nu staan te verkommeren.

Een echt verbindend toeristisch beleid zou ervoor zorgen dat zowel het veer als de waterbus aanlegt aan de steiger in Doel. Het is meer dan aangewezen dat de waterbus tot in Doel komt en het veer Doel-Lillo opnieuw – en permanent – in gebruik wordt genomen. Ook als de steiger Liefkenshoek operationeel wordt. Louter technisch en praktisch gezien is de ingebruikname van de steiger in Doel perfect mogelijk. Alle infrastructuur is aanwezig. De steiger werd trouwens nog volledig hersteld en goedgekeurd. Het zou een echt verbindend toeristisch beleid ten goede komen.

fort liefkenshoek - Beveren2020