Één tegen allen in Beveren: meerderheids- en oppositiepartijen doen lijstverbintenis om Beveren 2020 buiten bijzonder comité sociale dienst te houden

Vanaf januari 2019 gaat het OCMW in de gemeenten op in de gemeenteraad en wordt het deels vervangen door het bijzonder comité sociale dienst (BCSD). Op basis van de verkiezingsresultaten had Beveren 2020 recht op een vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Een belangrijk mandaat, zeker omwille van de onrustwekkende stijging van de armoede in Beveren.

Voor Beveren 2020 is armoedebestrijding een speerpunt. Dat kwam ook duidelijk tot uiting in haar verkiezingsprogramma. In de voordrachtsakte voor het BCSD hebben we een kandidaat (en opvolgers) aangeduid met een duidelijk sociaal profiel én ervaring. Omdat we van dit mandaat een meerwaarde willen maken ten dienste van het sociaal beleid in Beveren.

Tot onze verbazing hebben we bij het indienen van de voordrachtsakte moeten vaststellen dat de oppositiepartijen Open VLD en Groen-Sp.a samen met CD&V en N-VA aan lijstverbintenis hebben gedaan om op die manier het mandaat van Beveren 2020 af te nemen. 

 

Dat is een ernstige miskenning van de uitslag van de verkiezingen. Het is ook onbegrijpelijk dat Groen, SPA en Open VLD zich hiertoe lenen. Tijdens de verkiezingscampagne hadden zij nog ernstige vragen bij het gevoerde sociale beleid van CD&V en N-VA in Beveren. Amper enkele maanden later – nog voor de legislatuur moet starten – spannen ze al samen met de meerderheid van CD&V en N-VA om Beveren 2020 buiten het BCSD te houden. Zo iets is niet ernstig. Het riekt naar postjespakkerij en voedt de anti-politiek.

 

Beveren 2020 kan begrijpen dat er zowel bij sommige leden van de meerderheid als de oppositie wrevel is omwille van de 8% die Beveren 2020 vanuit het niets behaalde. Dat zou geen reden mogen zijn voor dit soort handelswijze. Beveren 2020 vraagt aan de andere politieke partijen in Beveren om de wil van de kiezer te respecteren en in het vervolg het democratisch spel correct te spelen. 

 

Beveren 2020