kerkhoven moeten hoven van eerbied worden

Gemeente moet echt werk maken van kerkhofbeleid

Afgelopen dagen trokken naar aanleiding van Allerzielen weer heel wat families naar het kerkhof. Los daarvan neemt de interesse voor de oude graven en de bijzondere sfeer die op heel wat kerkhoven hangt alsmaar toe. In Beveren is men zich in erfgoedkringen al lang bewust van de waarde van funerair erfgoed. Maar tot nu toe wordt er niets gedaan om onze kerkhoven te beschermen. Daar zijn nochtans alle mogelijkheden toe. Bovendien is er het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot “organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria” dat bepaalt dat elke gemeente een lijst met waardevol funerair erfgoed dient op te stellen. Het beleid dient zijn beleid af te stemmen op die lijst. Maar in Beveren gebeurt dat duidelijk niet.

Reeds in 2005 werd in Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat werk werd uitgevoerd door de Gemeentelijke Culturele Raad en de Heemkundige Kring. Per deelgemeente werd er een lijst opgesteld. Maar ondanks dat belangrijk werk werden voorbije jaren toch nog graven opgeruimd. Hoeveel graven werden opgeruimd die op de erfgoedlijsten staan is onbekend. Beveren 2020 wil dat er dringend werk wordt gemaakt van een beleid rond funerair erfgoed en de herwaardering van onze kerkhoven. Daartoe zijn de nodige beleidsinstrumenten aanwezig. Bovendien geeft de provincie Oost-Vlaanderen subsidies.

Beveren 2020 pleit er alvast voor om niet onnodig te ruimen. Integendeel, oude graven die charme en betekenis geven aan het kerkhof moeten worden ontzien. Oude graven moeten zo veel als mogelijk bewaard worden. Ze kunnen geadopteerd of ter beschikking gesteld voor hergebruik. In tal van gemeenten wordt reeds op deze wijze omgegaan met oude grafmonumenten. Gegadigden kunnen het bestaande grafteken opnieuw gebruiken. In Brugge worden zelfs bestaande grafkelders gebruikt om urnen bij te zetten. Iets dat o.i. toch wel de voorkeur geniet op de vaak kille colombaria die nu worden gebouwd.

Beveren 2020 pleit ervoor om meer respect op te brengen voor onze doden en bijgevolg onze kerkhoven. Onze kerkhoven moeten net als in het buitenland weer hoven van eerbied worden. Een beleid inzake funerair erfgoed is daarbij een onvoorwaardelijke stap.