Beveren 2020 zet zich op de kaart met 8% van de stemmen

Spectaculair verlies voor coalitie CD&V/N-VA (-14,1%) illustreert vraag om ander beleid

Met de gemeenteraadsverkiezingen heeft de burgerbeweging Beveren 2020 zich definitief op de kaart gezet met een eindresultaat van 8%. Dat is een resultaat dat toch wel opmerkelijk mag genoemd worden. Vooral gezien het ontbreken van persoonlijke campagnes bij Beveren 2020 en de bescheiden middelen waar de onafhankelijke lijst in tegenstelling met de gevestigde partijen over beschikt. Bovendien, Beveren 2020 ging pas van start in mei van dit jaar. De lijstvorming werd maar eerst vorige maand bekend gemaakt. Dat zoveel kiezers in gans Beveren uiteindelijk kozen voor het inhoudelijk programma van Beveren 2020 kan ons alleen maar tevreden stemmen.

Over het ganse grondgebied van Beveren haalde de onafhankelijke lijst  een gemiddelde van 8% van de stemmen. Uitschieters vormden de poldergemeenten met opgetekende resultaten van 18% en 24%.

Heel wat thema’s van Beveren 2020 werden in de loop van de campagne overgenomen door de traditionele partijen. Daar zijn we blij om want het illustreert de relevantie van onze aandachtspunten. Maar het is duidelijk dat deze thema’s ook nà de verkiezingen aan bod moeten blijven komen. Beveren 2020 wil er alles aan doen om de leefbaarheidsthema’s blijvend onder de aandacht te houden. En dat zowel binnen, als buiten de gemeenteraad. In die zin zullen we onze beweging ook verder uitbouwen over het ganse grondgebied van de gemeente.

Onze onafhankelijke lijst heeft nu twee rechtstreekse verkozenen: Bruno Stevenheydens en Annick Van de Vyver. Daarmee zal onze beweging de volgende jaren ijveren voor effectieve maatregelen rond mobiliteit, behoud van open ruimte, respect voor erfgoed, harde grenzen voor de haven én meer inspraak voor de bewoners van Beveren.

Het resultaat van Beveren 2020 én het spectaculair verlies van de zittende coalitie CD&V / N-VA (een verlies van méér dan 14%) maakt duidelijk dat een belangrijk deel van de mensen in Beveren niet akkoord gaan met het het gevoerde beleid inzake voornoemde thema’s. Willen CD&V en N-VA bij volgende verkiezingen een nog grotere afstraffing voorkomen dan zullen ze het over een heel andere boeg moeten gooien. Dat kan voor Beveren 2020 alleen maar door een meer open beleid. Door méér te luisteren en in dialoog te gaan met de inwoners van Beveren. Door een consequentere houding ten aanzien van de overlast die op de leefbaarheid van al onze dorpskernen weegt. En door een veel kordatere opstelling van het gemeentebestuur tegenover de aanspraken van het Antwerps Havenbedrijf. Voorbije jaren ging het college van Beveren zover mee in de plannen van havenuitbreiding en natuurcompensatie waardoor niet minder dan 1.500 ha polder – het dorp Doel en verschillende gehuchten incluis – gewoon werden opgegeven. Dat soort slapheid is niet langer aanvaardbaar.