Beveren 2020 wil dat toekomstig gemeentebestuur inzet op behoud van karakter van de gemeente

Bouwkundig erfgoed in Vrasenestraat moet gevrijwaard worden

Beveren 2020 is in toenemende mate bezorgd over de manier waarop in Beveren wordt omgesprongen met het bouwkundig erfgoed.

De aanleiding daartoe is de dreigende sloop van een modernistisch vooroorlogs gebouw in de Vrasenestraat en de sloop van nog meer panden in deze voor Beveren authentieke winkelstraat. Momenteel loopt voor het betreffende pand een bouwaanvraag. Beveren 2020 vraagt aan het gemeentebestuur om er voor te zorgen dat aan het uitzicht van de straat niet meer fundamenteel geraakt wordt en er in de gemeente een visie ontwikkeld wordt inzake het behoud van waardevol bouwkundig erfgoed.

modernistisch vooroorlogs gebouw in de Vrasenestraat

Het probleem stelt zich trouwens niet alleen in Beveren-centrum. Ook in de historische Prosperpolder werd dit jaar een bouwvergunning afgeleverd die ernstige vragen oproept. Aan de rand van het dorp, onder de dijk van Prosperpolder-Noord wordt er in de plaats van de historische hoeve waar een sloopvergunnnig voor werd afgeleverd een grote moderne blok – deels in beton – met zwembad gebouwd. In de toelichting van de dienst stedenbouw staat zwart op wit te lezen dat het bouwsel “niet harmonieert met de omgeving”. Toch werd er – zonder een enkele kanttekening – een bouwvergunning afgeleverd.

modernistisch gebouw prosperpolder

Op die manier wordt Beveren systematisch kapot gebouwd. En verdwijnt alles wat waardevol is.

Beveren 2020 vraagt niet alleen een echt beleid op vlak van bouwkundig en funerair erfgoed. Het vraagt ook dat de Hertogenlijke Kring Land van Beveren nauw wordt betrokken bij het uitstippelen van een beleid inzake bouwkundig erfgoed. Die mensen bewezen in het verleden niet alleen de nodige kennis in huis te hebben maar ook het nodige engagement.