Weigering Doel als halte op te nemen voor de waterbus om louter politieke redenen is niet langer aanvaardbaar

Zowel waterbus als veer Doel-Lillo kunnen belangrijke rol spelen in verhelpen van mobiliteitsproblemen rond Antwerpen

Deze week werd bekend dat de Waterbus haar traject uitbouwt in het noordelijk gedeelte van de haven. Het Havenbedrijf Antwerpen voorziet hiervoor de nodige investeringen en de uitbouw van de infrastructuur. Dit is nodig. Want in de regio’s Antwerpen en Waasland staat het verkeer dagelijks uren stil. De verbinding tussen Rechter- en Linkeroever wordt met de dag problematischer. Verschillende bedrijven in de Waaslandhaven zien mensen van Rechteroever vertrekken omwille van de mobiliteitsproblemen. Maar het gebruik van de aanlegplaats in Doel wordt telkens geboycot. Voor Beveren 2020 is dit onbegrijpelijk. In Doel is er een goedgekeurde steiger beschikbaar die een directe toegang biedt naar het noordelijk gedeelte van de haven en de kerncentrale van Doel (toch een van de grootste werkgevers in de haven van Antwerpen).

Veerboot doel lillo overzet

De afgelopen drie jaar werd ook het verdere gebruik van de veerboot tussen Doel en Lillo geboycot en om drogredenen afgeschaft. De nabijheid van het Deurganckdok en de schepen op de Westerschelde zouden een verder gebruik onmogelijk maken omdat een kruising van de rivier voor al te veel risico’s zou zorgen. Wie al eens het veer heeft genomen aan het veel drukker bevaren IJ in Amsterdam of over de Elbe in Hamburg kan dit moeilijk geloven. We mogen er toch van uitgaan dat de kapiteins bij VLOOT voldoende professionaliteit in huis hebben om een rivier met normaal scheepsverkeer te kunnen kruisen.

Het is meer dan aangewezen dat de waterbus tot in Doel komt en het veer Doel-Lillo opnieuw – en permanent – in gebruik wordt genomen. Ook als de steiger Liefkenshoek operationeel wordt. Doel is niet alleen makkelijker bereikbaar dan Liefkenshoek voor wie vanuit het Waasland in de Antwerpse Haven moet geraken. Het veer van Doel ligt op 5 minuten(!) wandelafstand van de Kerncentrale van Doel en de terminals van het Deurganckdok. Louter technisch en praktisch gezien is de ingebruikname van de steiger perfect mogelijk. Alle infrastructuur is aanwezig. De steiger werd trouwens nog volledig hersteld en goedgekeurd.

Dat dit momenteel niet gebeurt is louter het gevolg van politieke rancunes. Voor sommigen moet het idee overeind blijven dat niets in het dorp Doel nog enige waarde heeft of kan hebben. Het past niet binnen de havenplannen en ideeën.

In die zin is het ook onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur niet meer druk zet. Enkele jaren geleden werd op voorstel van gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens nog de Vlaamse overheid gecontacteerd. Maar verder onderneemt het gemeentebestuur niets. Afgelopen zomer heeft de veerboot Doel – Lillo toch enkele dagen gevaren maar dit enkel omwille van de Scheldewijding/Doelse feesten na een tussenkomst van het actiecomité uit Doel bij de minister.

Als de minister Doel op de kaart wil houden is er geen enkele reden om de veerdienst Doel-Lillo nog langer te blokkeren. Beveren 2020 verwacht van het gemeentebestuur in Beveren dat ze zich in wat een belangrijke meerwaarde betekent voor het mobiliteitsvraagstuk engageren om die veerdienst opnieuw definitief in de vaart te krijgen en de waterbus te doen aanleggen in Doel.