Verontrustende luchtkwaliteit in Beveren

Beveren 2020 vraagt dringende maatregelen

Beveren 2020 heeft kennisgenomen van het cijferrapport van het CurieuzenNeuzen-rapport Vlaanderen waarin de luchtkwaliteit in alle Vlaamse gemeenten werd gemeten. Op de overzichtskaart van de meetpunten blijkt de onrustwekkende situatie op verschillende locaties in de gemeente Beveren. Uit de overzichtskaart van het CurieuzenNeuzen- rapport blijkt hoe slecht de situatie is in gans Kallo-dorp, langsheen de N70 in Beveren/Melsele en op de N451 in Vrasene. Aan de kruispunten Vijfstraten (Beveren) en N70/Schoolstraat is de luchtkwaliteit het slechtst met waarden van meer dan 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter.

Kallo zit geprangd tussen de haven en wordt elke dag onnodig geconfronteerd met veel doorgaand verkeer. Al de vijf meetpunten in Kallo geven slechte resultaten. Elke dag van de week kan men vaststellen dat de baan die door Kallo-dorp gaat veel (zwaar) doorgaand verkeer te verwerken krijgt. Doorgaand verkeer dat de weg doorheen het centrum van Kallo als een toegangsweg naar en van de haven ziet en dat perfect kan vermeden worden.

Meetpunten CurieuzenNeuzen Kallo
Meetpunten CurieuzenNeuzen Kallo

Ook in Vrasene, Beveren en Melsele dient er meer te gebeuren dan enkel een mediatieke controle net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de jongste gemeenteraad bleek dat er sinds eind juni niet meer gecontroleerd werd in Vrasene en Beveren. Op die manier krijgt men het probleem natuurlijk niet onder controle. Enerzijds wil Beveren 2020 de inzet van ANPR-camera’s, anderzijds dient er bij het gewest dringend op bijkomende signalisatie te worden aangedrongen.  (Van op de E34 en E17). Zowel de bedrijven als vervoersmaatschappijen moeten blijvend gesensibiliseerd rond het verbod op zwaar doorgaand verkeer door de dorpscentra.

Meetpunten CurieuzenNeuzen Melsele
Meetpunten CurieuzenNeuzen Melsele

Verschillende kandidaten van Beveren 2020 wijzen al jaren op de gevolgen van de mobiliteitsellende veroorzaakt door de havenuitbreiding. Beveren 2020 pleit in zijn programma voor concrete en duurzame oplossingen. Er dient een harde grens te komen rondom de haven met op alle locaties brede buffers. De milieudienst dient meer middelen te krijgen om sneller te kunnen reageren op calamiteiten in de haven met effectieve controles en optreden.