Beveren 2020 met lijsttrekker Stevenheydens en met volledige lijst naar gemeenteraadsverkiezingen

Onafhankelijke beweging pakt uit met uitgebreid lokaal programma

De onafhankelijk beweging Beveren 2020 legt morgen, zaterdag 15 september, op het gemeentehuis van Beveren een volledige lijst neer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. En dat terwijl nog geen vier maanden geleden de burgerbeweging Beveren 2020 werd opgericht. Van bij de start werd nadrukkelijk de klemtoon gelegd op inhoud. Vandaag pakt de onafhankelijke lijst gelijk uit met een uitgebreid en lokaal programma waarin een aantal opvallende speerpunten.

Bruno Stevenheydens werd door de stuurgroep als lijsttrekker aangeduid. In de loop van volgende week wordt een fotosessie en bijeenkomst gepland en worden de namen van alle kandidaten bekend gemaakt.

Bruno Stevenheydens Beveren 2020

Beveren 2020 pakt uit met een authentiek en duidelijk programma. Geen kopiewerk maar op maat van Beveren en zijn deelgemeenten. Dat wordt samengevat in de slogan ‘Een stem voor leefbaarheid.’ In het programma wordt sterk de nadruk gelegd op de leefbaarheid van alle deelgemeenten. Behoud van open ruimte, mobiliteit en transparantie zijn duidelijke speerpunten. Beveren 2020 is er alleszins van overtuigd dat het met zijn programma en aanpak een belangrijk verschil kan maken.

Enkele van onze speerpunten staan hieronder kort omschreven

  • Beveren 2020 wil een degelijk mobiliteitsplan, met geen doorgaand zwaar verkeer door de dorpskernen. Daarvoor stelt de beweging verschillende concrete maatregelen voor waaronder de onmiddellijke inzet van ANPR-camera’s.
  • Open ruimte dient absoluut behouden te blijven. Landbouw moet gevrijwaard. En er moet een stop te komen op ontwikkeling van grote verkavelingen en nieuwe industrieparken. Beveren 2020 wil absolute grenzen aan de havenuitbreiding, aanleg van groene buffers. Behoud van Doel en de polders.
  • In het kader van een beter openbaar vervoer pleit de onafhankelijke beweging – naar het voorbeeld van andere gemeenten – voor een eigen Beverenbus. Meer veiligheid voor de zwakke weggebruikers met degelijke fiets- en voetpaden is een belangrijk aandachtspunt.
  • Voor Beveren 2020 dienen middenstand/lokale ondernemers effectief ondersteund te worden met zowel aandacht voor voldoende bereikbaarheid met de wagen, de fiets als het openbaar vervoer.
  • Participatie met meer inspraak in het beleid van deelgemeenten, verenigingen en individuele burgers is voor Beveren 2020 essentieel. De onafhankelijke beweging wil tevens dat de adviesraden ernstiger worden genomen.
  • Voor Beveren 2020 dient het politiekorps in de eerste plaats over de veiligheid van de bewoners te waken. Maar het moet voor de bewoners ook gemakkelijk aanspreekbaar en zichtbaar zijn. Beveren 2020 wil ook de verdere uitbouw van Buurt Informatienetwerken en waar nuttig en nodig de inzet van camera’s en moderne technieken.
  • Tot slot wil de beweging een sociaal beleid op maat met de nodige aandacht voor onze senioren en voor de stijgende armoede (in Beveren, méér dan het Vlaamse gemiddelde).
  • Geen prestigeprojecten die handenvol geld kosten, maar een beleid op mensenmaat.
  • Meer aandacht voor bouwkundig en funerair erfgoed. Niet louter inzet op exclusieve grootschalige natuurprojecten maar aandacht voor lokale landschapselementen.

Beveren 2020