Beveren 2020 wil debat over inhoud, niet over affiches en koppen

Graag correcte campagne: gemeenteschool is geen plaats voor partijpolitieke promofilmpjes

Voor Beveren 2020 is de commotie en het mediastormpje tussen de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA en hun respectievelijke lijsttrekkers Marc Van de Vijver en Filip Kegels illustratief voor het beleid in Beveren. Veel discussie en gedoe over uiterlijkheden en zaken die er niet toe doen. En ondertussen de andere kant opkijken als de leefbaarheid van de gemeente moet verdedigd worden. 

Zittend burgemeester Van de Vijver (CD&V) verwijt lijsttrekker Filip Kegels (N-VA) dat hij zich op zijn affiches als kandidaat-burgemeester laat flankeren door Antwerps burgemeester/partijvoorzitter Bart De Wever. “Beverenaars in Beveren, Antwerpenaren in Antwerpen”, schrijft Marc Van de Vijver op zijn Facebookpagina. Dat mag dan heel ferm klinken, maar van die fermheid was de voorbije jaren – als het er echt op aankwam – niet veel te merken. Toen de voorbije jaren bekend werd wat de havenuitbreidingsplannen van Antwerpen voor Beveren zouden betekenen bleef het stil, zowel bij CD&V als N-VA, nog altijd betekenisvol zusterlijk samen in de coalitie trouwens. De gevolgen van die geplande havenuitbreiding waren nochtans niet min: niet alleen een aanslag op 1500 ha van het Bevers grondgebied. Maar ook rechtstreekse gevolgen voor het voortbestaan van tientallen landbouwbedrijven, de leefbaarheid en de mobiliteit in gàns Beveren. We hebben toen geen enkel signaal tegen de bemoeienis vanuit Antwerpen gehoord. Integendeel, tot op de dag van vandaag wordt er zowel door CD&V als N-VA geen strobreed in de weg gelegd van de plannen voor een verdere havenuitbreiding.

Beveren 2020 vraagt aan de meerderheidspartijen CD&V en N-VA dat ze ipv mediaspelletjes op te voeren duidelijk maken voor wat ze staan. En dat ze het hebben over wat de Beverenaars bezighoudt: de leefbaarheid en de mobiliteit in hun gemeente. De inzet van de de gemeenteraadsverkiezingen in Beveren zijn te belangrijk om ze te herleiden tot onnozelheden over affiches.

In deze zin vraagt Beveren 2020 aan CD&V om ook voor eigen deur te vegen. Sinds deze week circuleert een CD&V-promofilmpje dat werd opgenomen in een Beverse gemeenteschool en ook op de facebookpagina van betreffende school (GBS Haasdonk) wordt gedeeld. Zoiets staat volledig in tegenstelling met de neutraliteit die van het gemeenteonderwijs verwacht wordt. Van de partij van de burgemeester verwachten we dat ze zeer goed weet wat in deze wel of niet kan.

Bruno Stevenheydens
Beveren 2020