Ondanks verklaringen burgemeester: opgeruimd graf in Doel stond wel degelijk op inventaris funerair erfgoed

Verwijdering historische graven in Doel is mogelijk topje van de ijsberg

Beveren 2020 wil dat adviezen/inventaris van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Culturele Raad eindelijk ernstig worden genomen

Op de gemeenteraad van 28 mei werd door de fractie van Beveren 2020 opgeroepen géén erfgoedgraven te ruimen op het kerkhof van Doel. Die oproep kwam er omdat er op dat moment op het kerkhof van Doel een aantal aankondigingen tot opruiming waren geplaatst bij graven van méér dan 70 en 80 jaar oud. Het betrof oude graven in art deco stijl. En in één van de gevallen ging het zelfs om het graf van een oorlogsslachtoffer. Theofiel Jozef De Munck, werd bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Doel gedood door terugtrekkende Duitse soldaten. De Munck was bovendien een oud-strijder uit de Eerste Wereldoorlog.

Grafzerk Kerkhof Doel

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei antwoordde burgemeester Van de Vijver (letterlijk genotuleerd in het verslag) dat “er nog niets concreet gepland was betreft de opruiming”. Maar in werkelijkheid had het college daags voordien(!) tijdens de collegevergadering van 27 mei beslist om het graf op te ruimen. Het graf werd kort nadien ook effectief verwijderd. Na schriftelijke vraag liet de dienst burgerzaken weten: ” Het college is in zitting van 28 mei 2018 ingegaan op de vraag van de familie om de grafzerk te verwijderen. De grafzerk is verwijderd en afgevoerd op 14 juni 2018.”

Na bijkomende vragen aan de dienst burgerzaken van de gemeente Beveren werd meegedeeld (16 augustus) dat het vermelde graf niet op de lijst van het funerair erfgoed staat. Vervolgens “De lijsten van het funerair erfgoed zijn nog niet definitief goedgekeurd door het college en derhalve nog niet beschikbaar. U kan u voor vragen hierover steeds tot de heer burgemeester wenden.” Verder mochten we van de kant van de burgemeester – ondanks herhaaldelijke vragen – er niets over vernemen.

 

Maar wat blijkt? De Heemkundige Kring van het Land van Beveren is in 2005 in opdracht van het gemeentebestuur(!) en in samenwerking met de Gemeentelijke Culturele Raad (GCR) gestart met een inventarisatie van het funeraire erfgoed voor al de kerkhoven van Beveren. De lijst voor Doel werd voltooid en gepubliceerd in 2008(!). Daarin staat letterlijk op bladzijde 1: “Door de werkgroep is er unaniem gewenst om het kerkhof PARK 1 in zijn geheel te behouden.” PARK 1 slaat op het oude kerkhof van Doel. Daaronder ook de oorlogsgraven. Op bladzijde 2 van de inventaris staat het graf van oorlogsslachtoffer Theophiel De Munck expliciet vermeld met het grafnummer DO1-102-F5. De inventarissen van de Heemkundige Kring van het Land van Beveren en de GCR zijn de enige die bestaan. Verwijzen naar zgz definitieve lijsten is bijgevolg niets anders dan prietpraat. Blijkbaar is dus in Beveren noch de vermelding in de inventaris van het funerair erfgoed, noch een expliciete vraag aan de burgemeester voldoende om een oorlogsgraf te behouden!

Maar er is duidelijk véél meer aan de hand. Op basis van de inventaris van Doel blijkt dat er nog meer graven die in de inventaris stonden en als waardevol aangeduid intussen zijn verdwenen. We vermoeden dat de kaalslag zich ook op andere kerkhoven in Beveren heeft voorgedaan.

Dat zo iets kan gebeuren is een regelrechte schande. Het is respectloos tegenover de geschiedenis van de gemeente en tegenover de oorlogsslachtoffers van de gemeente. Het toont bovendien een diep misprijzen voor de mensen van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Culturele Raad die zich veel tijd en moeite getroost hebben om in hun vrije uren dit werk te verrichten.

Beveren 2020 vraagt dat er snel duidelijkheid komt over wat intussen nog rest van het funeraire erfgoed dat indertijd in de inventarissen werd opgenomen. Beveren 2020 wil ook dat wat het gemeentebestuur nog niet heeft laten vernielen onmiddellijk op “de definitief goedgekeurde lijst” komt.

De vernieling van waardevolle graven en bouwkundig erfgoed in Beveren moet nu en onmiddellijk stoppen. Beveren 2020 wil ook dat de adviezen van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de Gemeentelijke Culturele Raad eindelijk ernstig worden genomen. De manier waarop nu met adviezen wordt omgesprongen is zonder meer beschamend.

Beveren 2020