Gemeente Beveren scoort slecht in betonrapport

Beveren 2020 pleit voor uitstel/afstel van grote verkavelingen en behoud landbouwgronden

Deze weekte maakte Natuurpunt zijn betonrapport bekend. De conclusie van Natuurpunt is dat men vreest dat – ondanks de afgekondigde betonstop voor 2040 – heel wat gemeenten versneld verkavelingen zijn aan het realiseren.

Het rapport bevat voor elke gemeente een individuele fiche waarin wordt nagegaan hoeveel open ruimte er de afgelopen jaren verdween. Voor Beveren-Waas zijn dat toch onthutsende cijfers. Met een betonsnelheid van 612m2 per dag bevindt onze gemeente zich op de 10de plaats van Vlaamse gemeenten waar er in de periode 2005-2015 het snelst werd bijgebouwd. Het Vlaams gemiddelde is 201m2.

 

betonrapport-fiche-beveren
bron: https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/betonrapport_detailfiches_gemeenten_2018.pdf

 

Beveren staat op de 2de plaats van Vlaamse gemeenten met nog de meest beschikbare bouwgrond. Als er niet wordt ingegrepen zal onze gemeente de komende jaren nog verder verdichten en open ruimte zien verdwijnen.

De gemeenteraadsleden van Beveren 2020 hebben zich reeds eerder uitgesproken tegen de komst van nieuwe grootschalige verkavelingen. Zo vinden wij de versnelde realisatie van de verkaveling Middenheide een onverstandig keuze gezien de impact op de mobiliteit en leefbaarheid van onze gemeente.

Verdichting in het centrum met kleine projecten kan uiteraard wel. Maar aan de hand van het recente betonrapport zou het verstandig zijn een aantal beslissingen en prioriteiten voor de toekomst opnieuw te bekijken.

Het beleid in de Oost-Vlaamse gemeente Evergem is daarbij zeker een voorbeeld. Daar heeft men via een aantal Gemeentelijke RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen) een aantal Woonuitbreidingsgebieden omgezet tot bouwvrij agrarisch gebied. Net zoals Beveren voelt Evergem de invloed van de haven en de nabijheid van een grote stad. Als men er daar in slaagt open ruimte beter te beschermen moet dat ook in Beveren kunnen.

Vrije ruimte die voorbestemd is voor verkaveling of industrie en in landbouwgebruik is moet voor Beveren 2020 zoveel als mogelijk landbouw blijven.