Zit het Beverse college nog wel op 1 lijn over het tonnageverbod N450?

Bevolking heeft geen baat bij gebrekkige communicatie en gekibbel.

Op de gemeenteraad van volgende week dinsdagavond zal ik de tegenstrijdige communicatie aankaarten van de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA over het tonnageverbod voor de N450. De gemeenteraad heeft dit in februari vrijwel unaniem goedgekeurd maar recent heeft Vlaams minister Weyts dit verbod verworpen zolang er geen akkoord is met de andere Wase gemeenten.

Volgens CD&V zullen de borden geplaatst worden en moet de minister ze maar persoonlijk komen weghalen als hij daar een probleem mee heeft. Volgens N-VA dient er eerst een gezamenlijk akkoord te zijn met de andere Wase gemeenten en noemt men het mogelijks plaatsen van de borden een eenzijdige actie van CD&V. Waarop CD&V dan weer antwoordt dat er reeds een akkoord is.

Niemand heeft baat bij zulke gebrekkige communicatie vanuit hetzelfde college. Eerder deze maand werd er ook al tegenstrijdig gecommuniceerd over de berichtgeving van Vlaams minister Homans over de schuldgraad in Beveren. Op de website van de gemeente verscheen een persbericht waarin men de minister terecht wees. Op dezelfde dag verspreidden de N-VA-schepenen een persbericht waarin stond dat de minister Beveren niet vernoemd zou hebben. Waarom men dan akkoord ging met het plaatsen van een persbericht op de website van de gemeente dat het tegendeel beweert blijft een raadsel.

De problematiek van de N450 en het zware doorgaande verkeer is te belangrijk om er een politiek steekspel tussen meerderheidspartijen van te maken. Het tonnageverbod dateert van de gemeenteraad van februari. Men heeft dus bijna een half jaar gehad om een oplossing/akkoord te bereiken met de omliggende gemeenten en het Vlaams gewest. De inwoners willen oplossingen zien, geen politiek gekibbel.

 

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid Beveren 2020