Beverse meerderheidspartijen reageren verdeeld op de berichtgeving over de leningslast van de gemeente Beveren

Afgelopen dinsdag berichtten de nationale krantenedities over de leningslast van de Vlaamse gemeenten. Vlaams minister Liesbeth Homans waarschuwde – en daarbij noemde ze de gemeenten Koksijde, Mechelen en Beveren expliciet bij naam – een aantal gemeenten over hun financiën en zware schuldenlast.

Gisteren hebben de Beverse meerderheidspartijen verdeeld gereageerd.

Volgens het bericht van CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver (vandaag op de website van de gemeente Beveren) betreurt Beveren de verkeerde informatie van minister Liesbeth Homans en nuanceert hij de Beverse situatie met mee te delen dat er in 2017 een deel schuld werd afgebouwd. Dit laatste heeft Beveren 2020 in haar 1ste persbericht ook meegedeeld.

Volgens de schepenen van N-VA Beveren zijn zowel de cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur foutief en heeft Vlaams minister Homans Beveren niet gewaarschuwd. In hun persbericht vatten ze het samen als: “foute boodschap, foute cijfers en misbruik van de naam van de minister.” Niet te begrijpen dat de N-VA-schepenen goedkeuring geven aan een persbericht van de gemeente met als titel “Beveren betreurt foutieve berichtgeving Homans inzake schuldenlast” en tegelijk een eigen persbericht verspreiden dat minister Homans niets gezegd heeft over Beveren.

N-VA Beveren ziet blijkbaar in haar eigen persbericht de theoretische mogelijkheid om 45 miljoen euro uit het pensioenfonds en gewone reservefonds in mindering te brengen van de leningslast. Het gemeentepersoneel zal dit niet graag horen. De gemeente Beveren heeft er goed aan gedaan om over een pensioenfonds te beschikken, maar dit mag niet gebruikt worden of theoretisch in mindering worden gebracht van de leningslast.

Het is toch wel opmerkelijk dat er verdeeld en niet gezamenlijk wordt gereageerd. Beveren 2020 heeft afgelopen dinsdag vrij nuchter de cijfers verspreid met 2 belangrijke mededelingen. Op het einde van de legislatuur werd er inderdaad nog een deel schuld afgebouwd. Maar de bouw van een aantal nieuwe projecten zal geen positieve invloed hebben op het verminderen van de schuld.

Voor de bouw van het Administratief Centrum gebruikt men deels het zogenaamde gewone reservefonds; voorbestemd om minder inkomsten vanuit de kerncentrale op te vangen wanneer er lange tijd een centrale buiten dienst is.  Daarvoor werd dit reservefonds destijds niet opgericht.

De cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn te belangrijk om met weinig steekhoudende argumentatie te nuanceren. Ze zijn wat ze zijn en verdienen met de nodige ernst behandeld te worden.

 

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid Beveren 2020