Beveren 2020 dringt aan op lokaal armoedeplan

Op de gemeenteraad van maandag aanstaande heeft Beveren 2020 een agendapunt geagendeerd om een lokaal armoedeplan op te stellen. Uit de kansarmoedecijfers 2017 blijkt dat de kansarmoede in Beveren tot 11,5% is gestegen. Dit wil zeggen dat de kansarmoede de afgelopen legislatuur meer dan verdubbeld is. In vergelijking met de omliggende gemeenten is er nergens zo’n opvallende stijging.

Een jaar geleden stelde de gezinsraad aan de politieke fracties in haar memorandum 2018 als 1ste punt voor om een lokaal armoedeplan op te stellen. Op het debat van de gezinsraad, dat onlangs werd georganiseerd, bleek dat men in onze gemeente nog geen exacte informatie heeft aan wat de forse stijging te wijten is.

Gezinnen en kinderen die in kansarmoede leven worden geconfronteerd met een sociaal isolement.  In deze gezinnen wordt de zorg, het bezoek aan tandarts en dokter vaak uitgesteld bij gebrek aan middelen en wordt er bezuinigd op gezonde voeding. Hiertegen iets ondernemen vergt een gestructureerde aanpak waarbij verschillende actoren in de samenleving actief betrokken dienen te worden.

Een lokaal armoedeplan dient na te gaan wat de specifieke redenen zijn voor de forse stijging van het aantal Beverse gezinnen dat met armoede geconfronteerd wordt en met welke partners en actoren men initiatieven kan nemen – naast de reeds bestaande initiatieven – om het cijfer terug te dringen.

 

Beveren 2020

gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens