Nieuwe lijst BEVEREN 2020 zet in op behoud van leefbaarheid in Beveren

Vandaag werd in de gemeente Beveren-Waas de onafhankelijke lijst BEVEREN 2020 boven de doopvont gehouden. Beveren 2020 noemt zich uitdrukkelijk geen partij maar een beweging. Een beweging van bewoners die met een eigen lijst aan de verkiezingen zal deelnemen. De verwachting is dat Beveren 2020 met zijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een duidelijk verschil zal maken.

Wie zijn we?

Beveren 2020 vertrekt vanuit een duidelijke visie op mens en samenleving en wil vooral inzetten op inhoud in plaats van op postjes. Met de verwijzing naar 2020 zorgt de nieuwe lijst voor een stuk herkenbaarheid in de inzet voor leefbare dorpen. Anderzijds is 2020 een verwijzing  naar het acute en het dringende karakter van onze inzet. Het is immers vijf voor twaalf voor de leefbaarheid van Beveren.

Beveren 2020 is een nieuwe lijst maar is geen complete nieuwkomer. De twee onafhankelijke gemeenteraadsleden in de huidige gemeenteraad, Bruno Stevenheydens en Marina Apers, maken deel uit van Beveren 2020. Zij krijgen de steun van Jan Creve en de mensen uit het netwerk van Doel 2020 die al 20 jaar – met succes – ijveren voor leefbare polderdorpen en een leefbare regio. Beveren 2020 kreeg intussen interesse en steun van sympathisanten uit àlle deelgemeenten. Zij zullen de komende weken officieel tot de beweging Beveren 2020 toetreden.

BEVEREN 2020 hield zondagmorgen een startvergadering voor haar achterban en verspreidde vanmiddag een pamflet op de Puitenslagersfeesten in Beveren. Vandaag werd ook de webstek en facebookpagina van Beveren 2020 gelanceerd.

Een stem voor leefbaarheid!

BEVEREN 2020 stelt vast dat de leefbaarheid in gans Beveren steeds meer onder druk komt. De gevestigde partijen in Beveren zijn er altijd van uitgegaan dat de havenuitbreiding op Linkeroever weinig effect zou hebben op de leefbaarheid en de mobiliteit. Maar intussen is duidelijk dat de negatieve effecten van de haven veel verder reiken dan alleen het havengebied. Indien de havenuitbreiding zich effectief verderzet met een verdubbeling van de containertrafiek tegen 2030, zal er géén oplossing meer mogelijk zijn voor de mobiliteitsproblemen in Beveren.

Het gemeentebestuur van Beveren durft zich amper te laten horen tegenover de aanspraken van het Antwerps Havenbestuur. De gemeente heeft nochtans veel meer middelen dan actiecomités die er overigens wél in slagen om de grootschalige havenuitbreidingsplannen af te blokken. Voor Beveren 2020 moet de huidige grens tussen de haven en de aangrenzende gemeenten een definitieve grens worden.

Leden Beveren 2020 Grote Markt Beveren

Geen prestigeprojecten maar bestuur op maat van de mensen

In Beveren is gekozen voor een nieuw en duur Administratief Centrum. De geraamde kostprijs is op 4 jaar tijd met 11 miljoen euro naar een totaal bedrag van 46 miljoen euro gestegen. Een nieuw logo waar niemand op zat te wachten kostte de belastingbetaler alleen al voor het ontwerp 30 000 euro.  Beveren 2020 wil geen dure prestigeprojecten op de kap van de bewoners van Beveren. Belastingen moeten de mensen tastbaar ten goede komen. Wat wij willen is een bestuur op maat van de mensen en met aandacht voor de eigenheid van alle deelgemeenten.

De kleuren van Beveren: geel-blauw

Een gemeente is meer dan een naam. Het is geschiedenis, traditie, familie, vrienden, verenigingsleven, jeugdbeweging, sport…

Beveren 2020 vindt de vervanging van het oude wapenschild door de fletse kleuren van BV een grote vergissing. De keuze voor de kleuren geel en blauw in het logo van Beveren 2020 heeft dan ook een sterke symbolische waarde die verwijst naar de geschiedenis en traditie van onze gemeente.

Grotere betrokkenheid van bewoners en efficiënt afvalbeleid

Andere speerpunten van Beveren 2020 zijn grotere betrokkenheid van bewoners bij het beleid en een efficient afvalbeleid dat paal en perk stelt aan de plaag van zwerfvuil en sluikstorten.

 

Bruno Stevenheydens
gemeenteraadslid
Beveren 2020
0478/27.75.76