Onafhankelijke lijst Beveren 2020 wil geen nodeloze opruim van graven

Beveren 2020 heeft voorbije week vastgesteld dat hoewel er op het kerkhof van Doel nog amper begraven wordt er toch graven van méér dan 70 en 80 jaar staan aangeduid als op te ruimen “vanaf 22 mei”. Dat kan dus elk moment gebeuren. Het betreft oude graven in art deco stijl die mee de charme uitmaken van het kerkhof en waar geen enkele nood toe is om ze te laten verdwijnen. In één van de gevallen betreft het zelfs een historisch graf: dat van oud-strijder Theofiel Jozef De Munck die begin september 1944 om het leven kwam ten gevolge van oorlogsgeweld. Dat uitgerekend op een moment dat overal in Vlaanderen bijzondere aandacht komt voor oorlogsgraven in Beveren het graf van een oud-soldaat en oorlogsslachtoffer dreigt opgeruimd te worden valt moeilijk te begrijpen.

Grafzerk Kerkhof Doel

Het onnodig ruimen van graven gebeurt ook op andere kerkhoven in Beveren. Beveren 2020 pleit ervoor om niet onnodig te ruimen. Integendeel, oude graven die charme en betekenis geven aan het kerkhof moeten worden bewaard. In andere gemeenten wordt daar reeds jaren op ingezet. Maar niet dus in Beveren. Nochtans werd al in 2005 voor de gemeente Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat gebeurde op vraag van het college en werd uitgevoerd door de Gemeentelijke Culturele Raad en Heemkundige Kring van onze gemeente. Per deelgemeente werd er een lijst opgesteld. In hoeverre dat werk is afgerond of in hoeverre van deze lijsten gebruik wordt gemaakt bij de afweging om graven te bewaren is onduidelijk. In ieder geval toont de geplande ontruiming van enkele graven in Doel aan dat er van dit werk geen gebruik wordt gemaakt.

Het is hoog tijd dat Beveren meer respect opbrengt voor het funerair erfgoed in onze gemeente. Beveren 2020 is bovendien van mening dat de adviezen van de Heemkundige Kring Land van Beveren en de GCR daarbij meer gewicht moeten krijgen. Het zou alleszins stommiteiten zoals de geplande opruiming van waardevolle graven in Doel kunnen voorkomen.

Bericht Ontruiming Grafmonumenten Kerkhof Doel