Gemeente betaalt al jaren te veel aan Polder Land van Waas voor onderhoud waterlopen categorie 3

Op de gemeenteraad van dinsdagavond ll herhaalde ik mijn eerdere conclusies dat de gemeente Beveren te veel betaalt aan Polder Land van Waas voor het ruimen van de grachten categorie 3. Burgemeester Van de Vijver deelde mee dat het college recent vaststelde dat de Polder blijkbaar een spaarkas aanlegt en dat mijn bevindingen onderzocht zullen worden.

Op de gemeenteraad van dinsdagavond ll herhaalde ik mijn eerdere conclusies dat de gemeente Beveren te veel betaalt aan Polder Land van Waas voor het ruimen van de grachten categorie 3. Burgemeester Van de Vijver deelde mee dat het college recent vaststelde dat de Polder blijkbaar een spaarkas aanlegt en dat mijn bevindingen onderzocht zullen worden.

In het dossier voor het ruimen van baangrachten dat op de gemeenteraad van februari werd behandeld staat dat de werken aan waterlopen van 3de categorie over een afstand van 42 km 34 627 euro kosten. De polder rekent hiervoor een forfait van 75 000 euro aan terwijl dit in werkelijkheid volgens het dossier 34 627 euro kost.

In totaal vraagt de Polder 254 692 euro voor het totale onderhoud van de waterlopen categorie 3.  De gemeente is bereid 222 333 EUR te betalen. Bedragen waarvoor geen motivatie terug te vinden is in het dossier van de gemeenteraad van februari.

Uit de rekening 2017 en begroting 2018 van de Polder Land van Waas valt af te leiden dat de gemeente al jaren te veel betaalt voor het onderhoud. Opvallend is ook de vergelijking met het bedrag dat de provincie betaalt voor de ruiming van de waterlopen categorie 2. De provincie betaalt een bedrag dat niet hoger is dan de werkelijke uitgaven.

ProvinciePolder Land Van Waas

In de rekening 2017 staat bij de ontvangsten dat de provincie 157 898,04 euro betaalde aan de Polder voor de ruiming van de waterlopen categorie 2. Bij de uitgaven zien we dat de Polder voor de uitvoering van de werken 192 184,60 euro betaalde. Maw de toelage van de provincie is kleiner dan de werkelijke kost.

In de begroting van de Polder dienstjaar 2018 lezen we bij de ontvangsten 210 000 euro van de provincie voor de ruiming van waterlopen categorie 2. Bij de uitgaven voor de ruiming van waterlopen categorie 2 lezen we 210 000 euro. Ontvangsten en uitgaven in evenwicht.

 

Gemeente Beveren

In de rekening 2017 staat dat voor de ruiming van de waterlopen categorie 3 de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas de Polder een toelage betaalden van 340 421,38 euro. Het aandeel dat de gemeente Beveren betaalde is 218 000 euro. Bij de uitgaven in de rekening dienstjaar 2017 zien we dat de polder 42 603,65 euro betaalde voor het ruimen van de waterlopen categorie 3 op het grondgebied van beide gemeenten. Een bedrag dat vele keren kleiner is dan de toelage van de gemeente Beveren.

In de begroting 2018 staat bij de ontvangsten een bedrag van 310 000 euro namens beide gemeenten voor de ruiming van de waterlopen 3de categorie. Een bedrag van 222 333 euro zou volgens het dossier van de gemeenteraad van februari voor Beveren zijn. Bij de uitgaven zien we 50 000 euro voor het onderhoud. Het verschil tussen het bedrag dat de gemeenten betalen en de werkelijke uitgaven is een veelvoud. Andere kosten voor dit onderhoud worden in de rekening en begroting niet verantwoord.

 

Bruno Stevenheydens
onafhankelijk gemeenteraadslid