Steun Ons

28 maart 2019: Beveren 2020 kaart asbestverwijdering aan op gemeenteraad

In de kijker

Stop Het Zwaar Doorgaand Verkeer In Onze Dorpskernen

Stop het zwaar doorgaand verkeer in onze dorpskernen

Op de gemeenteraad van dinsdagavond had Beveren 2020 de problematiek van het doorgaande zwaar verkeer door verschillende deelgemeenten geagendeerd. 

Een week op voorhand had gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens aan de burgemeester gevraagd om de cijfers van de politiecontroles in Melsele, Beveren (P. Steenssensstraat), Haasdonk, Vrasene, Kallo, …

Sinds dat de borden in Melsele geplaatst werden is er in Melsele nog niet gecontroleerd. Beveren 2020 wees erop dat de signalisatie beter kan en dat men met het Gewest best contact opneemt om reeds op de Expresweg borden te plaatsen dat doorgaand zwaar verkeer niet naar de dorpskernen mag afslaan. De burgemeester antwoordde dat men dit zal doen.

In de periode 30/11/2017 tot 25/6/2018 werden 510 vrachtwagens gecontroleerd in Vrasene en werden er 143 geverbaliseerd (onmiddellijke inning). Tijdens de zomer werd er niet gecontroleerd. Van de andere deelgemeenten had de burgemeester geen cijfers. 

Raadslid Stevenheydens drong aan want reeds een week op voorhand had hij om die gegevens gevraagd. Ons raadslid wees er ook op dat ondermeer de situatie in verschillende straten in onze gemeente hallucinant is. 

Bijvoorbeeld Kallo. Als er files zijn op de Expresweg of aan de Beverentunnel is dat te zien in het dorp, maar ook op andere momenten dendert het zwaar verkeer dat er niet moet zijn door de dorpsstraten. Het dorpscentrum is daar ingericht met kasseien en zonder fietspad langsheen de Victoriestraat. Reactie vanuit het college: “Er stellen zich in Kallo nauwelijks problemen, herhaaldelijke tellingen hebben dat uitgewezen”. Beveren 2020 stelt zich daar ernstige vragen bij, men heeft geen tellingen nodig om te weten dat het vele vrachtverkeer dat er niet moet zijn voor gevaarlijke en onleefbare situaties zorgt.

Het Opruimen Van Sluikstorten Vraagt Om Een Snelle Aanpak

sluikstort.jpg

Marina Apers, gemeenteraadslid voor Beveren 2020, houdt zich al geruime tijd bezig met het melden van sluikstorten. De gemeente Beveren besteedt hier de nodige aandacht aan. Maar in en rondom het havengebied loopt het grondig mis. Telkens wanneer ons

gemeenteraadslid een melding van een sluikstort in of rondom het havengebied doorgeeft weet ze al dat ze het nog eens zal moeten melden, en opnieuw, opnieuw… tot het na lang aandringen opgeruimd wordt.

Behalve sluikstorten worden de wegen doorheen het havengebied gekenmerkt door een lange sliert aan zwerfvuil. Voor fietsers is het vaak uitkijken en slalommen tussen kleine afvalrecipiënten.

De havenactiviteiten op de Linkeroever veroorzaken steeds meer negatieve bij-effecten. Het is dan ook de Haven die hiervoor de nodige middelen moet vrijmaken maar dat gebeurt niet. Probleem is ook de complete versnippering van bevoegdheden inzake het opruimen van afval en/ of sluikstorten. Want die bevoegdheid is naargelang de plaats, de weg, het terrein de verantwoordelijkheid van de gemeente Beveren, de Maatschappij LinkerScheldeover (MLSO), het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse Landmaatschappij, de NMBS of de Administratie Maritieme Toegang. De manier waarop de MLSO en het Antwerps Havenbedrijf omgaan met de afvalproblematiek is ronduit beschamend. Eens om de zoveel tijd een actie en het gebruik van mooie woorden als duurzaamheid in toespraken allerhande, gaan het probleem niet oplossen. Ook een motel voor enkel de begoede vrachtwagenbestuurders gaat onvoldoende helpen.

Wat nodig is zijn voldoende parkings met deftig sanitair, een afvalcontainerpark en een opkuisploeg die het Havengebied en de onmiddellijke omgeving dagelijks proper houdt. De Antwerpse Haven en de MLSO maken meer dan genoeg winst om dat zonder probleem te kunnen betalen.

Werk je graag met ons mee? Wil u een bord in uw voortuin of een raamaffiche?  Steun Ons

beveren2020-stem-voor-leefbaarheid